12 maja 2017

900 mln PLN na inwestycje w B+R

Kategoria: Z życia branży

Już od 8 maja uruchomiona została możliwość złożenia wniosku na utworzenie/rozbudowę infrastruktury służącej prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowych produktów/usług/procesów/technologii. Jednym z preferowanych sektorów jest żywność wysokiej jakości.

900 mln PLN na inwestycje w B+R

Ministerstwo Rozwoju, po raz kolejny uruchamia możliwość sfinansowania zaplanowanych przez przedsiębiorców inwestycji. O środki w ramach budżetu 900 mln PLN mogą ubiegać się wszyscy przedsiębiorcy – również duże firmy. Wspierane będą projekty o minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych 2 mln PLN.

Warto zaznaczyć, iż stworzona infrastruktura nie jest rozumiana jako dział badawczy w rozumieniu ustawy, w związku z czym jej głównym kierunkiem wykorzystania jest wspieranie innowacyjnego rozwoju firmy, poprzez możliwość kreowania innowacji, jak również prowadzenie analiz, testów, walidacji i innych działań we celu przygotowania rynkowego nowych rozwiązań.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od miejsca lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa i mieści się w przedziale od 10% do 70% kosztów kwalifikowanych.

Koszty kwalifikowane obejmują m.in.: Nabycie nieruchomości; Nabycie robót i materiałów budowlanych; Nabycie środków trwałych, w tym, maszyn, urządzeń, aparatury badawczej itp.;Nabycie WNiP. W ramach projektu możliwe jest również częściowe uzyskanie dofinansowania w ramach pomocy de minimis oraz pomocy na B+R w zakresie zaplanowanej do realizacji agendy badawczej.

Źródło: Informacja prasowa

Fot.: 123rf.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ