16 maja 2017

Kompania Piwowarska ze Złotym Listkiem CSR i w diamentowej dziewiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Kategoria: Z życia branży

XI Ranking Odpowiedzialnych Firm przyniósł Kompanii Piwowarskiej znaczący awans – aż o pięć pozycji względem ubiegłego roku. Dodatkowo firma po raz kolejny może cieszyć się z najwyższego wyróżnienia przyznanego przez tygodnik „Polityka”, czyli Złotego Listka CSR.

Kompania Piwowarska ze Złotym Listkiem CSR i w diamentowej dziewiątce Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Wysokie miejsca we wspomnianych rankingach świadczą o niezwykle silnym, systemowym i długotrwałym zaangażowaniu Kompanii Piwowarskiej w dziedzinie CSR. Szczególnie że KP znajduje się w gronie przedsiębiorstw najbardziej odpowiedzialnych społecznie już od wielu lat.

- W ubiegłym roku zostaliśmy uhonorowani tytułem Firmy Wszech Czasów dzięki uzyskaniu najwyższej sumy punktów we wszystkich dotychczasowych edycjach Rankingu Odpowiedzialnych Firm oraz SuperZłotym Listkiem CSR – specjalnym wyróżnieniem dla firm, którym „Polityka” przyznała Złoty Listek przez pięć lat z rzędu  – przypomina Katarzyna Radecka, odpowiedzialna w KP za programy zrównoważonego rozwoju. – To ogromne zobowiązanie, dlatego po prostu nie mogło nas zabraknąć w obecnych zestawieniach.

Diamentowa dziewiątka

Formuła tegorocznego, jedenastego już Rankingu Odpowiedzialnych Firm różni się od poprzednich: zamiast czołowej, międzybranżowej dziesiątki i laureatów w konkretnych sektorach gospodarki zastosowano podział na trzy poziomy zaawansowania firm. Kompania Piwowarska zajęła piąte miejsce na poziomie diamentowym, najwyższym, na którym znalazło się ogółem dziewięć firm – liderów doskonałości, podejmujących najważniejsze wyzwania w ramach odpowiedzialnych innowacji. Poziom platynowy obejmuje firmy zaawansowane, realizujące zasady zrównoważonego rozwoju. Firmy w ramach poziomu kryształowego są dojrzałe i aktywne w obszarze CSR, jednak wciąż doskonalą swoje relacje z interesariuszami.

ROF to jedyne zestawienie firm działających w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu, publikowane przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Od 2007 roku opracowują je prof. Bolesław Rok, dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego (strona merytoryczna rankingu) i Jarosław Horodecki (analiza danych i przygotowanie finalnych zestawień). Partnerem Rankingu Odpowiedzialnych Firm jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaś weryfikacją zajmuje się firma doradcza Deloitte.

Złoty Listek

Podczas sześciu edycji Listków POLITYKI Kompania Piwowarska ani razu nie opuściła czołówki zestawienia, czyli grona firm z wyróżnieniem w kolorze złotym. Co więcej, w tym roku znalazła się w nim jako jedyne przedsiębiorstwo z branży spożywczej. To potwierdza, że realizacja wytycznych zawartych w normie ISO 26000 jest dla KP kluczowym elementem strategicznych działań w biznesie i w relacjach z interesariuszami, w tym z pracownikami, oraz że opiera ona swoje działania o najlepsze lokalne i globalne praktyki, jak również stosuje międzynarodowe standardy.

Przegląd, organizowany przez tygodnik „Polityka” we współpracy z Deloitte, cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w tym roku wpłynęło do niego 111 ankiet od firm m.in. z branży finansowej, spożywczej czy energetyczno-ciepłowniczej. 13 z nich nagrodzono Złotym Listkiem CSR POLITYKI; kolejne 13, które w swojej codziennej działalności operacyjnej deklarują uwzględnianie wszystkich kluczowych rozwiązań normy ISO 26000, zostało wyróżnionych Srebrnym Listkiem. Biały Listek CSR POLITYKI otrzymało 38 przedsiębiorstw, które deklarują wdrażanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje działania w tym zakresie.

Uczestnicy tegorocznej edycji byli oceniani w siedmiu kluczowych obszarach odpowiedzialności organizacji: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska, dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Dodatkowo zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) oraz podzielenie się dobrymi praktykami w tym obszarze. W sumie 56 firm zgłosiło 86 projektów, zaś kapituła wyróżniła 10 najciekawszych, kierując się takimi kryteriami jak długoterminowość działania, partnerstwo z innymi podmiotami, wkład w realizację celów SDGs i wpływ działań na otoczenie.

 

Źródło i fot.: Informacja prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ