13 czerwca 2017

Sztuczne tworzywa. Prawdziwe zmiany

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Przepisy UE określają wymogi dla opakowań i materiałów z tworzyw sztucznych mających kontakt z żywnością. Ostatnia poprawka w postaci rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1416 wprowadziła wiele zmian. Materiały, które nie spełniają nowych wymagań, mogą być wprowadzane do obrotu handlowego do 14 września 2017 r. i pozostawać w nim do wyczerpania zapasów.

 

Sztuczne tworzywa. Prawdziwe zmiany

Opakowania oraz wszystkie materiały z tworzyw sztucznych wchodzące w kontakt z żywnością muszą spełniać wymagania przepisów Unii Europejskiej:

  • Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
  • Rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością z późn. zm.

Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004

Dokument ten określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego materiału, w tym obowiązek znakowania oraz wystawiania deklaracji zgodności. Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011, zgodnie z którym  materiały i wyroby z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania w zakresie składu chemicznego, zgodnego z unijnym wykazem substancji dozwolonych, które można stosować do wytwarzania tworzyw sztucznych oraz ograniczenia dotyczącego składu substancji, kryteriów czystości, właściwości fizykochemicznych substancji, szczegółowych informacji dotyczących procesu produkcji substancji, limitów migracji specyficznej i globalnej lub informacji dotyczących wyrażenia limitów migracji.

Wykaz substancji dozwolonych

Unijny wykaz substancji dozwolonych obejmuje monomery i inne substancje wyjściowe, dodatki takie jak przeciwutleniacze, antystatyki, wypełniacze, środki spieniające i antyspieniające, plastyfikatory, stabilizatory, antypireny oraz substancje pomocnicze w produkcji tworzyw sztucznych takie jak antyzbrylacze czy środki dyspergujące, mające na celu uzyskanie określonych skutków technologicznych.

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 10/2011

Regulacje te mają zastosowanie do materiałów pośrednich z tworzyw sztucznych (np. folie do dalszego przetwarzania), materiałów, które mają już końcowy skład, ale nadal wymagają mechanicznego formowania, w celu nadania końcowego kształtu wyrobu, bez modyfikacji formy użytkowej (np. preformy butelek) oraz finalnych wyrobów z tworzyw sztucznych gotowych do kontaktu z żywnością (np. opakowania, pojemniki do przechowywania żywności, elementy z tworzyw sztucznych w maszynach spożywczych, powierzchnie do przygotowywania żywności). Rozporządzenie ma również zastosowanie do warstw z tworzyw sztucznych w gotowych wielomateriałowych wielowarstwowych wyrobach.

Zmiany w prawie

Do rozporządzenia Komisji (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością opublikowano dotychczas szereg zmian, obejmujących:

- Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 321/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w odniesieniu do ograniczenia stosowania bisfenolu A w butelkach z tworzyw sztucznych do karmienia niemowląt;

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1282/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1183/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 202/2014 z dnia 3 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/174 z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością;

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1416 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Powyższe poprawki rozszerzyły unijny wykaz substancji dozwolonych do stosowania o nowe substancje pozytywne ocenione pod względem bezpieczeństwa toksykologicznego przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz wprowadziły zmiany w limitach migracji specyficznej i ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji oraz zmiany warunków badania w zakresie migracji zarówno globalnej jaki specyficznej.

 

Cały artykuł został opublikowany w nr 2/2017 kwartalnika "Kierunek spożywczy''.

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ