06 października 2017

Kotłownia kogeneracyjna dla Mlekovity

Kategoria: Mleko

22 sierpnia Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA podpisała umowę o dofinansowanie projektu "Budowa kotłowni kogeneracyjnej dla Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA - elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej Kogeneracji gazowej dla Zakładu w Trzebownisku".

Kotłownia kogeneracyjna dla Mlekovity

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Głównym celem projektu jest przyrost wytwarzanej energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji poprzez budowę elektrociepłowni przez Spółdzielnię Mleczarską MLEKOVITA Oddział w Trzebownisku.

Korzyści

Główne korzyści z realizacji projektu to:

- zapewnienie wysokiej sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej (zastosowanie nowoczesnych urządzeń w elektrociepłowni),

- poprawa efektywności wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie poprzez produkcję energii cieplnej i elektrycznej w skojarzeniu,

- zmniejszenie kosztów produkcji energii cieplnej i elektrycznej,

- zwiększenie zabezpieczenia zakładu na wypadek przerw w zasilaniu w energię elektryczną i zmniejszenie przeciążeń linii energetycznych,

- zmniejszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- redukcja emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń powstających podczas spalania miału węglowego,

- zmniejszenie uciążliwości funkcjonowania kotłowni dla lokalnej ludności.

Planowany koszt inwestycji to 8 832 630,00 PLN brutto, z czego koszty kwalifikowane wynoszą 2 229 256,38 PLN. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności stanowi 1 894 867,92 PLN.

źródło: mlekovita.com.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ