Partner serwisu
19 lipca 2017

BPA na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy?

Kategoria: Bezpieczny produkt

Jak podaje serwis foodfakty.pl, w lutym 2017 roku ANSES (francuska Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia, Żywności, Środowiska i Pracy) zwróciła się do ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) z wnioskiem o zakwalifikowanie BPA (bisfenolu A) do grupy SVHC, czyli substancji wzbudzających szczególnie duże obawy. Wniosek spotkał się z aprobatą komitetu ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów).

BPA na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy?

Decyzja o włączeniu BPA do grupy SVHC w ramach europejskiego rozporządzenia REACh (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) niesie za sobą konsekwencje. Zmienią się wymogi obowiązujące przedsiębiorców, którzy zmuszeni będą powiadomić ECHA o obecności BPA w produkowanych, bądź importowanych przez nich wyrobach. Dodatkowo obowiązkowe będzie informowanie konsumenta o obecności BPA w produkcie. Rejestracja BPA na liście SVHC pozwoli również, w dalszym etapie, na kontrolę występowania tej substancji w środowisku poprzez wdrożenie procedury wydawania zezwoleń na wprowadzanie jej do obrotu.

BPA to syntetyczny związek chemiczny stosowany od ponad 50 lat, szczególnie w przemyśle związanym z tworzywami sztucznymi. ANSES zidentyfikowała we Francji prawie 60 przedsiębiorstw, które, potencjalnie, wykorzystują tą substancję. Prace agencji, mające na celu poszerzenie wiedzy o zastosowaniu i skutkach zdrowotnych ekspozycji na BPA doprowadziły do wydania w 2011 roku zaleceń, sugerujących zmniejszenie narażenia ludności na tę substancję. Szczegółowe wytyczne dotyczyły przede wszystkim wyeliminowania BPA z tworzyw mających kontakt z artykułami spożywczymi. Od dnia 1 stycznia 2015 roku we Francji obowiązuje zakaz stosowania BPA do wytwarzania opakowań i pojemników na żywność – dzięki temu obostrzeniu znacznie zredukowano poziom narażenia ludzi na działanie tej substancji.

Ponadto, w 2012 roku ANSES złożyła wniosek o ponowną weryfikacje poprawności klasyfikacji BPA, sugerując jej szkodliwe oddziaływanie na płodność i przydzielenie jej kategorii 1B – substancji o działaniu potencjalnie rakotwórczym, na podstawie badań przeprowadzonych za zwierzętach. Wniosek został przyjęty przez Komisję Europejską w lipcu 2016 roku. Wreszcie, na podstawie przedstawionych przez Francję, niepokojących doniesień naukowych dotyczących skutków narażenia na BPA, w grudniu 2016 roku Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym ograniczono stosowanie tej substancji w papierze termoczułym, wykorzystywanym do drukowania paragonów. Zgodnie z ustanowionymi przepisami od dnia 2 stycznia 2020 roku BPA nie może być wprowadzany do obrotu na papierze termoczułym w stężeniu równym lub wyższym 0,02% masowego.

Cały artykuł dostępny na foodfakty.pl

 

Źródło: foodfakty.pl

Fot.: 123rf.com

Tagi: ANSES, BPA, echo, SVHC
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ