Partner serwisu
11 stycznia 2017

Badania opakowań żywności w zakresie ich bezpieczeństwa zdrowotnego

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Opakowania muszą być bezpieczne i maksymalnie obojętne w stosunku do żywności. W wykryciu niebezpiecznych substancji pomocne są m.in. badania organoleptyczne, oceniające smak i zapach. Na ich podstawie można ocenić, czy dany materiał nie uwalnia do żywności szkodliwych dla zdrowia lotnych substancji chemicznych.

Badania opakowań żywności w zakresie ich bezpieczeństwa zdrowotnego

Materiały opakowaniowe oprócz posiadania odpowiednich właściwości użytkowych muszą być przede wszystkim bezpieczne i maksymalnie obojętne pod względem chemicznym w stosunku do kontaktującej się z nimi żywności. Kryterium świadczącym o tym czy dane opakowanie jest bezpieczne i może być stosowane w kontakcie z żywnością jest brak wzajemnego oddziaływania pomiędzy materiałem opakowaniowym a środkiem spożywczym.

 

Potwierdzenie zgodności opakowania z przepisami prawa

W celu oceny obojętności materiału w stosunku do kontaktującej się żywności wykonuje się badanie organoleptyczne oraz testy migracyjne. Przeprowadzając badania materiałów opakowaniowych potwierdzamy ich zgodność z aktualnymi wymaganiami przepisów Unii Europejskiej, w tym Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością zgodnie z którym, wszystkie materiały i wyroby przeznaczone do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością, w warunkach użytkowania nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia człowieka i tym samym nie mogą powodować niemożliwych do przyjęcia zmian w składzie żywności lub powodować pogorszenie jej cech organoleptycznych.

Należy podkreślić, że wyniki badań materiału opakowaniowego w zakresie uwalniania substancji chemicznych oraz oceny organoleptycznej są niezbędnym dowodem nie tylko potwierdzającym zgodność opakowania z przepisami prawnymi, ale przede wszystkim – jego bezpieczeństwo zdrowotne, co jest nierozerwalne z bezpieczeństwem samego produktu spożywczego.

 

Badania organoleptyczne opakowań żywności

Badanie organoleptyczne materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością jest to metoda oceny zgodności danego materiału opakowaniowego za pomocą narządów zmysłu. Ocenę i pomiar intensywności przekazywania zapachu (analizę sensoryczną) przeprowadza wyspecjalizowany zespół osób o sprawdzonej wrażliwości sensorycznej w dokładnie określonych warunkach zewnętrznych, zapewniających właściwe postrzeganie badanych cech. Na podstawie tego badania można ocenić czy dany materiał nie uwalnia do żywności lotnych substancji chemicznych, takich jak np. produkty degradacji dodatków do tworzyw sztucznych, rozpuszczalniki stosowane w farbach graficznych lub substancje stosowane w produkcji klejów i powłok. Substancje te mogą zmieniać smak lub zapach kontaktującej się z materiałem żywności, stanowiąc nie tylko jej niepożądane zanieczyszczenie, ale także powodując znaczne pogorszenie walorów smakowych i zapachowych spożywanych środków spożywczych. or, które mogą być znacząco odczuwalne przez konsumentów.

 

Zgodnie z niemiecką normą i skalą

Analizę sensoryczną materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością wykonuje się zgodnie z rekomendowaną przez Europejskie Laboratorium Referencyjne ds. Materiałów do Kontaktu z Żywnością normą niemiecką DIN 10955:2004 Sensory analysis – Testing of packaging materials and packages for foodstuffs (Analiza sensoryczna – Badanie materiałów opakowaniowych i opakowań środków spożywczych).

 

SKALA INTENSYWNOŚCI ZMIANY ZAPACHU LUB SMAKU

Ocena wyniku jest dokonywana zgodnie z następującą skalą intensywności zmiany zapachu lub smaku:

0 – brak odczuwalnego odchylenia zapachowego/smakowego,
1 – ledwie odczuwalne odchylenie zapachowe/smakowe,
2 – słabe odchylenie zapachowe/smakowe,
3 – znaczące odchylenie zapachowe/smakowe,
4 – silne odchylenie zapachowe/smakowe.

 

Cały artykuł został opublikowany
w numerze 4/2016 kwartalnika "Kierunek Spożywczy"

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ