Partner serwisu
25 marca 2015

To był soczysty rok

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Rok 2014 obfitował w wiele działań KUPS w zakresie: kampanii promocyjno-informacyjnych „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, konsultacji nad dokumentami związanymi z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

To był soczysty rok

 

Kampanie promocyjne

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków zakończyła we wrześniu 2014 roku, realizowaną z wielkim sukcesem na terenie Polski i Rumunii od 2011 roku unijną trzyletnią kampanię „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Miała ona charakter prospołeczny, o wyjątkowo znaczącym impakcie medialnym, którego celem było propagowanie właściwego stylu życia, z uwzględnieniem przede wszystkim prawidłowej zbilansowanej diety, bogatej w warzywa i owoce oraz informacją, że jedną porcję można zastąpić szklanką soku (200 ml). Kampania finansowana była ze środków Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, administrowanego przez Agencję Rynku Rolnego, jak również sponsorów – członków KUPS (firmę Tymbark).

 

 

W ramach dodatkowego rocznego projektu 5 porcji warzyw owoców lub soku KUPS kontynuował działania promujące spożycie soków i nektarów poprzez lokowania produktów – owoców, warzyw i ich przetworów, w tym soków w  telewizji śniadaniowej oraz włączając się w działania edukacyjne skierowane do różnych grup odbiorców – dietetyków, lekarzy i dziennikarzy poprzez ekspercki udział w konferencjach naukowych, branżowych i technicznych.

Niezwykle ważną inicjatywą było opracowanie przy współpracy z uznanymi ekspertami z instytutów badawczych w 2014 roku materiałów informacyjnych dotyczących soków („Soki”, „5 porcji owoców i warzyw, w tym jedną porcją szklanka soku”, oraz „Jakość handlowa i  znakowanie soków i nektarów – omówienie wybranych zagadnień”) skierowanych do lekarzy, dietetyków, dziennikarzy, czyli najważniejszych gremium opiniotwórczych. Materiały te zostały w tysiącach egzemplarzy przesłane do przedstawicieli powyższych grup i mamy nadzieję, że w ten sposób przyczyniliśmy się do podniesienia świadomości i znajomości kategorii soków.

Co więcej w październiku 2014 roku Komisja Europejska przyjęła programy promujące produkty rolne, w tym projekt KUPS pt. „Soki i musy – witaminy w wygodnej formie”. Projekt ten jest już czwartym unijnym projektem KUPS dofinansowanym w 80% kosztów netto ze środków UE. Budżet projektu branży sokowniczej opiewa na blisko 5 mln Euro kosztów netto. Kampania realizowana będzie na pięciu rynkach: polskim, rumuńskim, czeskim, słowackim i litewskim. Działania obejmują przede wszystkim kampanię ATL (telewizja i internet) – ze szczególnym i innowacyjnym wykorzystaniem technologii mobilnych, BTL i PR.            

 

Legislacja

Stowarzyszenie KUPS włączyło się aktywnie w konsultacje społeczne nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolnych, projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (reklamowanie cydrów i perry) oraz na bieżąco monitorowało aktywność w zakresie nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

Spotkania branżowe

Z początkiem roku na stałe do kalendarza KUPS wpisało się zorganizowanie Noworocznego Spotkania Branżowego w styczniu każdego roku kalendarzowego – w roku 2014 w dniu 28 stycznia - podczas którego omówiono możliwości uczestnictwa podmiotów branży sokowniczej w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Odbyła się również kolejna już XVII edycja dorocznego Międzynarodowego Sympozjum Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS) pt. „Stare zagrożenia, nowe szanse branży sokowniczej” w dniach 14-16 maja 2014 roku, w Hotelu Best Western Premier w Krakowie. Najważniejsze spotkanie branży sokowniczej w Polsce zgromadziło ok. 210 przedstawicieli przemysłu, nauki i mediów z 8 krajów w tym 13 prelegentów, aby przedyskutować wyzwania i perspektywy przed jakimi staje branża, a także podsumować zagrożenia z jakimi musiała się zmierzyć. Sympozjum objął honorowym patronatem Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Patronatem medialnym objęły redakcje: patronat medialny objęły redakcje: „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny”, „Agro Przemysł”, Owoce Warzywa Kwiaty, „Agro Industry”, „Bezpieczeństwo i Higiena Żywności”, „Hasło Ogrodnicze”, portalspożywczy.pl, Rynek Spożywczy, „Miesięcznik Praktycznego Sadownictwa SAD”, „Jagodnik”, e-sadownictwo.pl, TVR Polska Telewizja, dlahandlu.pl, „Sad Nowoczesny”.

 

Rynek surowcowy

Udział Polski w światowym eksporcie zagęszczonego soku jabłkowego jest w miarę stabilny i waha się wokół 13-15%. Polska jest największym w świecie eksporterem (i producentem) zagęszczonych soków wytwarzanych z owoców jagodowych i wiśni.

Wzrostowi produkcji i eksportu zagęszczonego soku jabłkowego nie sprzyjają obecna sytuacja gospodarcza, wprowadzone embargo rosyjskie na produkty pochodzenia roślinnego oraz brak strategii/polityki dywersyfikacji rynków i zwiększania konkurencyjności. Niezmiernie ważne jest aby pozyskiwać nowe rynki, obszary możliwości zagospodarowania produktów.

Ważną inicjatywą Stowarzyszenia KUPS wraz z Polską Radą Winiarstwa oraz Związkiem Sadownikiem RP była organizacja konferencji prasowej „Jedz jabłka, pij cydr! – co dalej z polskimi jabłkami, sokami i cydrem?”, gdzie podkreślano, że spożycie soków jabłkowych i cydru stanowi ważne źródło zagospodarowania krajowych jabłek. Cydr dla branży sokowniczej to potencjalny kierunek zagospodarowania moszczu oraz zagęszczonego soku jabłkowego.

 

Materiał zostałopublikowany w nr 1/2015 magazynu "Agro Przemysł"

Fot. www.freeimages.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ