Partner serwisu
30 kwietnia 2015

WFOŚiGW w Lublinie objął konferencję HONOROWYM PATRONATEM

Kategoria: VIII Konferencja Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie objął Honorowym Patronatem VIII Konferencję Naukowo-Techniczną Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym.

WFOŚiGW w Lublinie objął konferencję HONOROWYM PATRONATEM

 

Wydarzenie odbędzie się 1-2 października 2015 r. w hotelu Mercure Unia w Lublinie. Honorowym Gospodarzem konferencji jest Spółdzielnia Mleczarska RYKI.

 

Działalność WFOŚiGW w Lublinie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie jako samodzielna instytucja finansowa, posiadająca osobowość prawną, działa od 1 lipca 1993 r.

Od 1 stycznia 2010 roku Fundusz jest samorządową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r.  Kierunki prowadzonej działalności wynikają z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), strategii działania Wojewódzkiego Funduszu na lata 2013-2016 oraz  planu działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych  zatwierdzanych corocznie przez Radę Nadzorczą. Uwzględniane są również strategiczne założenia i programy ochrony środowiska województwa lubelskiego.

Zakres i formy pomocy określają dwa dokumenty wewnętrzne Funduszu: „Zasady udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Lublinie” i  „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Lublinie”.

Wojewódzki Fundusz stosuje następujące formy pomocy: preferencyjne pożyczki (o niskim oprocentowaniu, z możliwością częściowego umorzenia kapitału), dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych, a także przekazuje środki finansowe państwowym jednostkom budżetowy za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwam.

Działalność finansowa Wojewódzkiego Funduszu skupia się głównie na wspieraniu przedsięwzięć w zakresie: ochrony  wód i gospodarki wodnej, ochrony atmosfery, ochrony ziemi,  ochrony przyrody,  edukacji ekologicznej, zapobiegania  i likwidacji poważnych awarii i ich skutków oraz monitoringu.

Wojewódzki Fundusz w Lublinie podejmuje również działania związane z absorpcją środków unijnych w zakresie inwestycji ochrony środowiska na Lubelszczyźnie. Wojewódzki Fundusz w Lublinie jest Instytucją Wdrażającą dla dwóch osi priorytetowych: wodno-ściekowej oraz odpadowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” dla projektów  z terenu województwa lubelskiego o wartości do 25 mln euro.

 

Źródło: www.wfos.lublin.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ