Partner serwisu
09 lutego 2017

O oszczędzaniu i racjonalnym gospodarowaniu wodą w browarze

Kategoria: Z życia branży

Woda to nie tylko bezpośrednia produkcja piwa, ale też wiele innych etapów. Potrzebna jest ona od uprawy jęczmienia przez cały proces warzenia aż po mycie. Oszczędność i racjonalne gospodarowanie wodą są szczególnie ważne teraz, kiedy planuje się podniesienie opłat za korzystanie ze środowiska. Jak to zrobić?

O oszczędzaniu i racjonalnym gospodarowaniu wodą w browarze

 

Na pojęcie zakładowej gospodarki wodno-ściekowej składa się wiele elementów, takich jak: technologia, inwestycje, czynniki organizacyjne oraz zagadnienia prawne, które są związane z pozyskiwaniem wody do produkcji oraz odprowadzaniem powstałych ścieków. Jeśli chodzi o aspekty prawne, to trzeba zauważyć, że są to zagadnienia szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza prawa wodnego. Gospodarka wodno-ściekowa jest we wszystkich zakładach przemysłowych bardzo istotna.

 

Ważny temat

Duże znaczenie ma jakość wody, która często wchodzi w skład produktu końcowego. Z punktu widzenia środowiska pryncypialne znaczenie ma jakość i ilość odprowadzanych ścieków. W zależności od tego jaką gospodarkę wodno-ściekową prowadzą zakłady, takie ponoszą koszty korzystania ze środowiska. Ponieważ obecnie prowadzone są prace w parlamencie nad podniesieniem opłat za korzystanie ze środowiska, dlatego jeszcze większą uwagę trzeba przyłożyć do systemu gospodarki wodno-ściekowej w zakładzie.

Zmiany w gospodarowaniu wodą a głównie jej oszczędzanie jest konieczne ponieważ woda jest głównym składnikiem środowiska, bez którego życie na Ziemi byłoby niemożliwe. Dlatego też jest przedmiotem zainteresowania zarówno ze względu na wielkość zasobów, jej jakość, jak również kosztów związanych z jej uzyskaniem i dostarczeniem konsumentowi. Jej niedobór jest problemem zarówno dla ekosystemów oraz społeczności, jak również dla firm. Szczególnie takich, gdzie woda jest jednym z podstawowych składników produktu, dotyczy to także browarów – bo bez wody nie będzie piwa.

 

Spadek poboru wody

Polska jest krajem ubogim w zasoby wodne, które mogą być wykorzystane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do picie oraz na cele gospodarcze i przemysłowe. Z tego względu głównie w zakłada mających gospodarkę wodochłonną należy wprowadzać technologie ograniczające zapotrzebowanie na wodę. Na szczęście w ostatnim piętnastoleciu nastąpił znaczący spadek poboru wody. Niestety w dużym stopniu było to spowodowane likwidacją części zakładów przemysłowych,

Zmiany w procesach technologicznych również przyczyniły się do mniejszego zapotrzebowania na świeżą wodę. Zmiany te idą w kierunku stosowania technologii coraz bardziej wodooszczędnych, przy równoczesnym zmniejszeniu ilości ścieków. Często wykorzystywane są zamknięte obiegi wody.

 

Ile zużywają browary?

Woda to jeden z podstawowych surowców do produkcji piwa, stanowi jego aż 95%. Browary w zależności od warunków mogą wykorzystywać wodę z ujęć własnych (wody podziemne lub powierzchniowe) bądź z wodociągów miejskich. Woda ta dość często podlega dodatkowemu uzdatnianiu w celu dostosowania parametrów do wymogów produkcji.

Typowy zakres zużycia jednostkowego wody w browarze wynosi 4÷10 hm3/hm3 piwa. W dużych, nowoczesnych browarach najczęściej spotyka się poziom zużycia wody 4÷6 hm3/hm3 piwa, a w perspektywie 2020 niektóre browary chcą obniżyć zużycie wody do 3 hm3/hm3, choć już w tej chwili są takie, w których zużycie wody wynosi 2,85 hm3/hm3. Przy czym przyjmuje się, że średnie zużycie wody do bezpośredniej produkcji to 1,3÷1,8 hm3/hm3, którą należy traktować jako straty bezzwrotne. Jednak woda to nie tylko bezpośrednia produkcja, potrzebna jest w całym łańcuch produkcji od uprawy jęczmienia przez proces warzenia po mycie i czyszczenie. Dlatego oszczędność i racjonalne gospodarowanie wodą leżą w interesie wszystkich browarów zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy to planuje się podniesienie opłat z korzystanie ze środowiska, co może obniżyć rentowność produkcji.

 

Najbardziej wodochłonne procesy

Do najbardziej wodochłonnych procesów w browarze zalicza się:

  • zacieranie i gotowanie brzeczki,
  • mycie opakowań,
  • pasteryzację piwa,
  • mycie urządzeń i rurociągów,
  • zwilżanie taśmociągów rozlewu piwa,
  • mycie nalewaczek piwa [BAT, 2005].

 

Cały artykuł został opublikowany w numerze 3/2016
kwartalnika "Kierunek Spożywczy"

Fot. 123rf.com

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ