Partner serwisu
07 lipca 2017

Ekologiczny aspekt opakowań wytworzonych z papieru

Kategoria: Bezpieczny produkt

Na przestrzeni ostatnich lat dostrzeżono potrzebę poszukiwania materiałów opakowaniowych i opakowań, które w jak najmniejszym stopniu negatywnie oddziałują na otoczenie. Zjawisko to jest spowodowane wzrostem świadomości i wrażliwości ludzi na kwestie środowiskowe, co sprawia, że nie sprzeciwiają się oni nowo wprowadzanym regulacjom i wymogom w zakresie ochrony otaczającego nas świata, lecz chętnie je przyjmują i starają się stosować w praktyce.

 Ekologiczny aspekt opakowań wytworzonych z papieru

Na podstawie rezultatów badania przeprowadzonego przez Światową Organizację Opakowań (WPO) można stwierdzić, iż nadal spory odsetek ludności świata rzadko wyraża zaniepokojenie wpływem swoich nawyków konsumpcyjnych na środowisko, ale nie brakuje też tych, którzy zwracają uwagę na te z opakowań, które pomogą im urzeczywistnić tak popularne dziś hasła o byciu pro-eko [2].

Wzrost świadomości ekologicznej sprawia, że przedsiębiorstwa traktują odpowiedzialność środowiskową jako jeden z najistotniejszych elementów swojego wizerunku. Stosują się do przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i zarządzają firmami zgodnie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju. Jego podstawowe założenia znajdują odzwierciedlenie i rozszerzenie w dwóch głównych modelach procesowego zarządzania środowiskowego, do których zaliczyć należy model systemu EMAS oraz przede wszystkim normę ISO 14001 [3].

O zrównoważonym rozwoju europejskiego przemysłu papieru i tektury traktuje najnowszy raport Konfederacji Europejskiego Przemysłu Papierniczego (CEPI). Zawiera on dane o produkcji, konsumpcji oraz o handlu papierem i tekturą, a także informacje, które świadczą o tym, iż producenci papieru przykładają ogromną wagę do tego, by obszary takie jak produkcja energii, zużycie wody i recykling spełniały wszelkie standardy środowiska. Należy najpierw podkreślić to, iż przemysł papierniczy w ciągu ostatnich lat stał się bardziej samowystarczalny oraz przyjazny środowisku pod względem produkcji energii. Szacuje się, iż ok. 95,3% prądu elektrycznego wykorzystywanego w procesach produkcji wytwarzanego jest w papierniach, zaś zużycie energii (która aż w 56% pozyskiwana jest ze spalania biomasy) w przedsiębiorstwach produkujących papier i tekturę spadło w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2012 o 4,7% [4].

[2] www.worldpackaging.org (Market Statistics and Future Trends in Global Packaging, odczyt 16. 12. 2015 r.)
[3]  PN-EN ISO 14001:2005. Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
[4]  www.cepi.org (Production of paper and board in Europe, odczyt 16. 12. 2015 r.)

Więcej można przeczytać TUTAJ

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ