Partner serwisu
29 listopada 2017

Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Materiałom i wyrobom przeznaczonym do kontaktu z żywnością musi towarzyszyć deklaracja zgodności. Jej celem jest przede wszystkim potwierdzenie, że dany produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami przepisów prawa. Wymóg ten obejmuje tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne z recyklingu, aktywne i inteligentne materiały i wyroby oraz wyroby ceramiczne.

Deklaracje zgodności dla materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością materiałom i wyrobom przeznaczonym do kontaktu z żywnością musi towarzyszyć deklaracja zgodności stwierdzająca, że są one zgodne z przepisami Unii Europejskiej mającymi do nich zastosowanie, w tym przepisami szczegółowymi.
 

Po co deklaracja zgodności?

Celem deklaracji zgodności jest przede wszystkim potwierdzenie, że dany produkt jest zgodny z odpowiednimi wymogami przepisów prawa, w tym przepisów szczegółowych, o ile zostały ustanowione oraz dostarczenie klientowi informacji, które są dla niego niezbędne do ustalenia lub sprawdzenia zgodności produktu z właściwymi przepisami.

Deklaracja zgodności i dokumenty uzupełniające stanowią potwierdzenie prac służących ustaleniu zgodności wykonanych przez podmiot działający na rynku, uwzględniających ocenę ryzyka, w tym ocenę zagrożeń związanych z substancjami dodanymi do danego materiału lub obecnymi w danym materiale, a także ocenę ich potencjalnej migracji do żywności.

Informacje, jakie musi zawierać deklaracja zgodności, znajdują się w załącznikach do przepisów szczegółowych obejmujących tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne z recyklingu, aktywne i inteligentne materiały i wyroby oraz wyroby ceramiczne.
 

Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych

Informacje, jakie musi zawierać deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych, muszą być zgodne z Załącznikiem IV Rozporządzenia (UE) nr 10/2011 w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takie jak:

- nazwa oraz adres producenta/dystrybutora wystawiającego deklarację;

- nazwa i adres producenta/dystrybutora, który wytwarza lub przywozi przedmiotowe wyroby;

- dane identyfikujące przedmiotowe wyroby (np. nazwa handlowa, rodzaj tworzywa sztucznego);

- data wystawienia deklaracji;

- potwierdzenie, że materiały lub wyroby z tworzyw sztucznych spełniają odpowiednie wymogi określone w rozporządzeniu (UE) nr 10/2011 i w rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004;

- odpowiednie informacje dotyczące wykorzystywanych substancji lub produktów ich rozpadu, dla których określone zostały ograniczenia lub wymagania – substancje, dla których określono limit migracji specyficznej (SML) lub maksymalnej zawartości (QM) lub potwierdzenie, że substancje spełniają wymagania w zakresie składu lub kryteriów czystości lub właściwości fizykochemicznych;

- odpowiednie informacje dotyczące substancji podlegających ograniczeniom w żywności (ang. dual use additives);

- wymagania dotyczące wykorzystania materiału lub wyrobu, takie jak:

  • rodzaj lub rodzaje żywności, z jaką ma mieć kontakt dany materiał lub wyrób;
  • czas i temperatura obróbki i przechowywania w kontakcie z żywnością;
  • najwyższy stosunek powierzchni kontaktu z żywnością do objętości dla którego sprawdzono zgodność;

- w przypadku zastosowania bariery funkcjonalnej – potwierdzenie, że materiał lub wyrób jest zgodny z wymogami rozporządzenia (UE) nr 10/2011.

Deklaracja zgodności dla tworzyw sztucznych musi być wystawiana i przekazywana w całym łańcuchu dostaw dla substancji wyjściowych, takich jak monomery czy dodatki, półproduktów, takich jak granulaty tworzyw sztucznych czy też folie do dalszego przetwarzania oraz dla gotowych wyrobów z tworzyw sztucznych. Deklaracja musi być dostępna na wszystkich etapach wprowadzenia do obrotu handlowego z wyłączeniem sprzedaży detalicznej.

Producent, dystrybutor i importer materiałów i wyrobów końcowych musi zawsze wystawiać i dostarczać deklarację zgodności swojemu bezpośredniemu klientowi, a także musi opracować dokumenty uzupełniające dotyczące produkowanych lub importowanych przez podmiot produktów.

Stosujący materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością nie wystawia deklaracji zgodności, ale musi przechowywać dokumenty uzupełniające, w tym przekazane od dostawcy deklaracje zgodności, w których w odpowiedni sposób wykazano bezpieczeństwo danego materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością w odniesieniu do konkretnej żywności, z którą dany materiał lub wyrób jest stosowany. Ponadto podmiot stosujący materiały do kontaktu z żywnością musi zwrócić szczególną uwagę na przekazanie informacji konsumentom dotyczących sposobu przechowywania i postępowania z opakowaną żywnością w odniesieniu do warunków przechowywania i podgrzewania opakowanego środka spożywczego za pomocą odpowiedniego znakowania.

Cały artykuł został opublikowany
w numerze 4/2017 kwartalnika "Kierunek Spożywczy"

fot. 123rf.com
DaKa
2018-03-22
Jako rozwinięcie tematu dodam że deklaracja zgodności jest podstawą do uzyskania oznakowania CE dla produktów. Nie jest ona taka sama dla każdego produktu, gdyż rożne produkty certyfikowane są według rożnych dyrektyw oraz norm z nimi zharmonizowanych.
Więcej o deklaracji zgodności w bardziej ogólnym ujęciu: http://obac.com.pl/deklaracja-zgodnosci
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ