Partner serwisu

Kontrola bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej

Kategoria: Bezpieczny produkt

Izabela Szamrej

Coraz częściej, mówi się w Polsce o potrzebie stworzenia jednej inspekcji, odpowiedzialnej za nadzór nad bezpieczeństwem żywności w całym łańcuchu żywnościowym.

Kontrola bezpieczeństwa żywności w Polsce i Unii Europejskiej

Opracowane zostały założenia projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii (PIBŻiW)– datowane na 09.05.13 r. Zgodnie z treścią wspomnianego dokumentu ww. Inspekcja miałaby być częścią administracji niezespolonej, tzn. niezwiązanej formalnie ani kompetencyjnie z wojewodą i jego zapleczem administracyjnym, ani z innymi organami administracji publicznej o lokalnym zakresie działania (starostowie powiatów). Ponadto zakłada się przyjęcie trójszczeblowego modelu struktury organizacyjnej PIBŻiW z organami terenowymi tworzonymi na szczeblu województw i powiatów. Tego typu struktura obecnie funkcjonuje w Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ważnym elementem planowanej reformy ma być ujednolicenie systemu organizacji laboratoriów wykonujących badania na rzecz inspekcji przeprowadzających kontrole urzędowe.

Projekt został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów pod numerem ZD 57. Planowanym jest, aby nowa Inspekcja rozpoczęła swoją działalność od 01.07.2015 r.

Nowa inspekcja, jako kompleksowy organ ds. urzędowej kontroli bezpieczeństwa żywności, zdaniem resortu rolnictwa winna objąć również tą część Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która zajmuje się kontrolą żywności. Stanowisko ministra zdrowia, które reprezentuje GIS, jest nieco odmienne. Resort Zdrowia uważa, iż bezpieczeństwo żywności winno pozostać w resorcie zdrowia. Również stanowisko pracowników PIORIN jest nieco inne, niż zakłada Ministerstwo Rolnictwa.


Izabela Szamrej

Fot. www.sxc.hu

 

Pełna wersja artykułu ukaże się we wrześniowym wydaniu magazynu "Agro Przemysł", wydawanym na konferencje „Woda i ścieki w przemyśle spożywczym”

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ