Partner serwisu

Niezawodność Środków Trwałych, nie taki diabeł straszny jak go malują

Kategoria: Utrzymanie ruchu

Niezawodność określana jest jako prawdopodobieństwo zdarzenia, które polega na tym, że wyrób użytkowany w określonych warunkach, będzie zachowywał zdolność do spełnienia stawianych mu wymagań w określonym przedziale czasu użytkowania. Niezawodność, czasem jest też interpretowana jako jakość rozciągnięta w czasie, czyli "niezawodna jakość. Jakość jest jednak pojęciem nadrzędnym, gdyż wysoka niezawodność nie gwarantuje wysokiego poziomu jakości.

Niezawodność Środków Trwałych, nie taki diabeł straszny jak go malują

W dokumentach normalizacyjnych NATO termin niezawodności (reliability) dotyczy nieuszkadzalności, lub kompleksowo rozumianej niezawodności. Natomiast według ISO, IEC niezawodność oznacza gotowość wyrobu i wpływające na nią nieuszkadzalność, obsługiwalność i zapewnienie środków obsługi.

Jednym z powszechnie stosowanych metod oceny niezawodności jest analiza RCM.

Akronim RCM  może powodować pewną frustrację odnośnie tego co zatym się kryje. Frustracja ta jest widoczna nie tylko dla ludzi spoza branży ale również dla wielu specjalistów w obszarze utrzymania ruchu gdyż nigdy nie mieli do czynienia z analizami niezawodnościowymi. Akronim RCM - Reliability Centered Mainteancne. Tłumacząc to na język polski to można w wolnym tłumaczeniu stwierdzić, że jest to – Obsługa ukierunkowana na niezawodność.

Analiza RCMLight® jest podzielona na trzy fazy:

1. Przygotowanie
2. Analiza
3. Wdrożenie

Każda z faz zawiera w sobie konkretne kroki pozwalające na dokonanie kompleksowej analizy. Wszystkich razem kroków jest 11.

[...]

Jak widać tak stworzona procedura analizy niezawodnościowej przy użyciu narzędzia RCMLight® pozwala w sposób szybki, skuteczny dokonać oceny istniejących planów obsługi profilaktycznej.

To co warto podkreślić to systematyczność i konsekwencja są niezbędnymi elementami w prowadzeniu analizy niezawodnościowej i uzyskiwaniu wymiernych korzyści.

Cały artykuł został opublikowany w numerze 1/2014 magazynu "Agro Przemysł"

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ