Partner serwisu
22 marca 2024

Światowy Dzień Wody - Przeciwdziałanie suszy jest dla Polaków jednym z priorytetów

Kategoria: Aktualności

Z najnowszego badania zrealizowanego na zlecenie Koalicji „Dbamy o wodę” w związku ze Światowym Dniem Wody wynika, że zapobieganie suszy znajduje się w pierwszej trójce najważniejszych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.

Koalicja „Dbamy o wodę” już po raz trzeci zleciła badania dotyczące postrzegania zasobów wodnych i po raz pierwszy porównała odpowiedzi mieszkańców Żywiecczyzny z opiniami mieszkańców innych regionów Polski. Z badania zrealizowanego przez SW Research wynika, że Polacy mają świadomość tego, iż w przyszłości zasoby wody będą się kurczyć (68% odpowiedzi), a już teraz 41% pytanych uważa, że jest ich za mało.

Priorytetowymi zagadnieniami niepokojącymi respondentów okazały się: zanieczyszczenie powietrza (54%) na równi z degradacją środowiska naturalnego (54%), a także susza i niedobór wody (46%).  

Powódź vs. susza

Jednocześnie wśród badanych Polaków ponad połowa (53%) uważa, że zarówno powódź jak i susza mogą stanowić zagrożenie dla ich regionu. Więcej niż co czwarty z nas jako zagrożenie identyfikuje jedynie zjawiska związane z suszą, a o połowę mniej (14%) wskazuje na powódź, powódź błyskawiczną i deszcze nawalne

– Warto ciągle przypominać, że woda jest zasobem strategicznym i nie uznaje granic administracyjnych. Fakt, że mieszkańcy Żywiecczyzny, a więc terenów górskich częściej niż mieszkańcy z innych rejonów wskazują na konieczność pilnego przeciwdziałania powodziom i deszczom nawalnym może dowodzić, że częściej doświadczają konsekwencji tych zjawisk. Warto jednak pamiętać, że to co się dzieje na południu Polski oddziałuje na mieszkańców w innych regionach i konsekwencje będą odczuwane na znacznie większym obszarze, choć nie zawsze będziemy sobie uświadamiać związek pomiędzy tymi zjawiskami – podkreśla Marta Nowicka, Rzeczniczka Koalicji „Dbamy o Wodę”.

Woda to sprawa dużej wagi dla mieszkańców całej Polski. Aż 68% Polaków przewiduje, że nasze zasoby wody będą się kurczyć w przyszłości, a 41% deklaruje, że już na ten moment mamy za mało wody. Z badania wynika też, że mamy świadomość, że w przyszłości zasoby wodne mogą okazać się niewystarczające. Jednocześnie badania dowodzą, że wciąż jest duża potrzeba edukacji na temat zjawisk wodnych – niewiele ponad połowa badanych zdaje sobie sprawę, że zjawiska związane z niedoborem i nadmiarem wody mogą być równie problematyczne i występować w tym samym czasie na niewielkim obszarze.

Dodać należy, że według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju” z 2021 roku, zasoby wodne w Polsce są relatywnie niewielkie, a dodatkowo cechuje je zmienność sezonowa i zróżnicowanie obszarowe. Pod względem odnawialnych zasobów słodkiej wody przypadających na jednego mieszkańca, klasyfikujemy się na 24 miejscu w Unii Europejskiej - tuż przed Czechami, Cyprem i Maltą. Jest to niecałe 1600 m3 na mieszkańca, co wskazuje na zagrożenie stresem wodnym i znajduje się poniżej poziomu bezpieczeństwa wodnego.

Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody jest obchodzony 22 marca. Ustanowiono go rezolucją z 22 grudnia 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach Agendy 21, w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro. Celem Światowego Dnia Wody jest podniesienie świadomości na temat problemów z dostępnością zasobów wodnych. Światowy Dzień Wody 2024 jest obchodzony pod hasłem Woda dla pokoju.  

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane w dniach 23.01.2024 – 30.01.2024 na zlecenie Koalicji Dbamy o wodę przez SW RESEARCH Agencję Badań Rynku i Opinii metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 500 ankiet z pełnoletnimi mieszkańcami powiatu żywieckiego oraz 1021 ankiet z respondentami panelu SW Panel.

Koalicja „Dbamy o wodę”

Koalicja „Dbamy o wodę” to zainicjowany przez Żywiec Zdrój i Grupę Żywiec projekt na rzecz budowania partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych i pozarządowych, które mają świadomość konieczności tworzenia systemowych i długofalowych rozwiązań w związku z postępującymi zmianami klimatu i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Skutki coraz częstszych okresów suszy i nagłych ulew stają się szczególnie odczuwalne na terenach górzystych, takich jak Żywiecczyzna. Koalicja Dbamy o wodę prowadzi działalność badawczą oraz edukacyjną wokół zagadnień hydrologicznych i klimatycznych, pokazuje dobre praktyki i przedstawia korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań retencyjnych na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i globalnym. Podejmuje także działania w celu wypracowywania rozwiązań na rzecz małej retencji i buduje porozumienie między lokalnymi społecznościami, samorządami i instytucjami, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Koalicję „Dbamy o wodę” tworzą aktualnie Koalicjanci Założyciele: Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec, a także Koalicjanci Partnerzy: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”.

źródło: informacja prasowa Koalicja Dbamy o Wodę
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ