Partner serwisu
24 października 2014

Barbara Groele o Dobrowolnym Systemie Kontroli (DSK)

Kategoria: Wywiady

Skąd wzięła się idea powołania DSK?

 W 2002 r. przed wejściem Polski do Unii Europejskiej branża i stowarzyszenie KUPS wiedziały, że wraz z akcesją zmienią się przepisy. M.in. część produktów, które  wcześniej było sokiem (czarna porzeczka, wiśnia) potem musiały być nazwane nektarem.

Barbara Groele o Dobrowolnym Systemie Kontroli (DSK)

Wówczas byliśmy tzw. członkiem obserwatorem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Soków i mieliśmy świadomość tego, czekają nas  wymagania. Znaliśmy już Kodeks Praktyki AIJN (dokument do oceny autentyczności i jakości soków), który był powszechnie stosowany w  całej Europie. Ta wiedza plus deklaracja SGF/AIJN wsparcia organizacyjnego  doprowadziły do powołania z inicjatywy wiodących producentów Dobrowolnego Systemu Kontroli soków i nektarów (DSK). Powstała jednostka w ramach KUPS-u była na tyle aktywna i zdeterminowana, że doprowadziliśmy wspólnie z członkami DSK  do uporządkowania rynku soków w Polsce. Obecnie jako cała kategoria mamy najmniej niezgodności jakości fizyko – chemicznych z pośród wszystkich kategorii spożywczych czego potwierdzeniem są wyniki badań IH i GIJHARS. Wysoką jakość soków jabłkowych i pomarańczowych potwierdzają również wyniki kontroli europejskiej (100 % zgodne z wymaganiami – powyżej średniej europejskiej)  Dziś nie mamy się czego wstydzić. 

Jakie są główne cele DSK?

Zapewnienie uczciwej konkurencji między samymi producentami, którzy powinni rywalizować, ale nie kosztem jakości. Budowanie i podtrzymywanie dobrego wizerunku soku jako produktu naturalnego, wysokiej jakości,  ciągłe podnoszenie jakości i zapewnienie  autentyczności soków. A także monitorowanie rynku z korzyścią dla samych konsumentów.

Procedury DSK zapewniają podejmowanie wszelkiego typu działań korygujących za zgodą, na wniosek i przy akceptacji wszystkich członków. W ramach DSK działa Zespół Techniczny złożony z wybitnych niezależnych ekspertów produktów sokowniczych dodatkowoprzeszkolonych przez Europejski System Kontroli. Zespół ten uczestniczy w pracach nad analityczną czy organoleptyczną oceną jakości soków jak również służy opinią przy podejmowaniu działań korygujących, tam gdzie zasadne.  To wszystko powoduje, że eksperckość DSK utrzymywana jest na wysokim poziomie.

 

Kogo dotyczy monitorowanie rynku przez system?

DSK swoją kontrolą obejmuje cały rynek soków, nektarów i napojów z owoców i warzyw. Badane są soki z importu oraz krajowe pochodzące zarówno od członków, jak i pozostałych producentów. Informujemy kontrolowanych, czy ich produkt spełnia wymagania. W przypadku niezgodności prosimy o podjęcie działań korygujących we wskazanym terminie. Nie zdarza się, by producenci nie odpowiadali i nie reagowali. Mamy również możliwość poinformowania inspekcji o takich przypadkach.

 

Członkowie DSK dodatkowo objęci są audytem w zakładzie, pobraniem próbek i mają bieżący dostęp do wszystkich interpretacji obowiązującego prawa oraz informacji technicznych, technologicznych czy jakościowych będących w zainteresowaniu branży czy decydentów. .

 

Więcej na ten temat Barbara Groele powie podczas swojego referatu „Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) jako system samokontroli przemysłowej” w czasie Konferencji Naukowo-Technicznej Bezpieczny Produkt Spożywczy, która odbędzie się 25 listopada w Białymstoku. Zapraszamy.Szczegółowe informacje o konferencji dostępne TUTAJ.

 

Rozmawiał Adam Wita
Fot.: Zasoby własne Barbary Groele

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ