Partner serwisu
13 stycznia 2016

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich objęło konferencję PATRONATEM MERYTORYCZNYM

Kategoria: VIII Konferencja Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich objęło Patronatem VIII Konferencję Naukowo-Techniczną Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym.

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich objęło konferencję PATRONATEM MERYTORYCZNYM

 

Wydarzenie odbędzie się 8-9 marca 2016 r. w Hotelu Best Western Premier Kraków. Honorowym Gospodarzem konferencji jest Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. Uczestnicy będą mogli zwiedzić Zakład Butelkowania Wód Mineralnych Coca-Cola HBC Polska w Tyliczu.

 

O Stowarzyszeniu

Pokal z piwemStowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich z siedzibą w Olsztynie. Powstało jako wspólna inicjatywa dziesięciu browarów zmobilizowanych informacją o planowanym przez Ministerstwo Finansów zniesieniu zróżnicowania w stawce podatku akcyzowego od piwa i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń dnia 16.08.1995r. Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Cele Stowarzyszenia

 • Integracja środowiska producentów polskich browarów.
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, usługowej wobec organów państwowych, samorządu terytorialnego.
 • Obrona ideałów wolności gospodarczej, bezwględnego poszanowania prawa własności, wolności i odpowiedzialności w sferze gospodarczej.
 • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
 • Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych.
 • Pobudzanie życia gospodarczego poszczególnych regionów kraju.
 • Kształtowanie obyczaju kultury picia piwa.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez:

 • Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 • Podejmowanie bezpośrednio bądź opiniotwórczo inicjatyw wspierających rozwój poszczególnych regionów kraju.
 • Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Stowarzyszenia.
 • Podejmowanie działań zmierzających do stworzenia infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania rynku.
 • Doradztwo organizacyjno-prawne, ekonomiczne, wykorzystanie ekspertyz, badanie rynku.
 • Prowadzenie współpracy z organizacjami o podobnym charakterze.

 

Źródło: www.browaryregionalne.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ