Partner serwisu
30 marca 2016

Korzyści z wdrożenia SMED

Kategoria: Utrzymanie ruchu

Oczywiście znaczna część z wymienionych korzyści, które pojawiają się w wyniku wdrożenia metody SMED, jest pochodną redukcji czasu przestoju maszyn podczas ich przezbrajania. Należy jednak także wspominać o pozostałych zaletach stosowania tej metody, ponieważ nie we wszystkich przypadkach od razu sobie o ich istnieniu uświadamiamy.

Korzyści z wdrożenia SMED

Wdrożenie SMED w przedsiębiorstwie niesie szereg korzyści. Oprócz redukcji czasu przestoju maszyn należą do nich [Shingo 1985, s. 113-126]:

 1. Produkcja przy znacznym zredukowaniu zapasów międzyoperacyjnych i wyrobów gotowych.
 2. Poprawa wskaźników wykorzystania czasu pracy maszyn i zdolności produkcyjnej.
 3. Eliminacja błędów związanych z przezbrojeniami oraz braków powstających podczas serii próbnych.
 4. Poprawa jakości w następstwie uzyskiwania precyzyjnych nastaw maszyn już w trakcie przezbrojenia.
 5. Poprawa bezpieczeństwa pracowników wynikająca z uproszczenia procesów przezbrojeń.
 6. Uproszczenie gospodarki narzędziowej i lepsza organizacja przestrzeni roboczej.
 7. Zmniejszenie pracochłonności prac związanych z przezbrojeniem, a tym samym zmniejszenie kosztów przezbrojenia.
 8. Niskie koszty wdrożenia metody w stosunku do uzyskiwanych efektów – wysoka efektywność wydatkowanych środków finansowych.
 9. Wzrost motywacji wśród pracowników.
 10. Zmniejszenie wymagań w zakresie umiejętności i doświadczenia niezbędnego przy realizacji przezbrojeń.
 11. Skrócenie czasu realizacji zamówień.
 12. Podniesienie elastyczności systemu produkcyjnego.
 13. Eliminację błędnych założeń dotyczących: organizacji procesów produkcyjnych, możliwości dokonania usprawnień w funkcjonowaniu stanowisk, redukcji zapasów itp.
 14. Upowszechnianie się proinnowacyjnych postaw wśród załogi.
 15. Możliwość przejścia z produkcji masowej na produkcję w krótkich seriach z częstymi i krótkimi przezbrojeniami, szczególnie w czasie wzrastającego znaczenia produkcji na zamówienie.

 

Zapewne nie we wszystkich przypadkach jest możliwe uzyskanie tak spektakularnych wyników, jakie osiągnął twórca metody w zakładach Toyota Motor Company redukując w 1969 r. czas przezbrojenia 1000 tonowych pras z 4 godzin do zaledwie 3 minut, to jednak zawsze warto podejmować tego typu próby. Każda redukcja czasu przestoju przekłada się nie tylko na wymierne korzyści, ale również satysfakcję wykonawcy. Warto również rozwijać swoją wiedzę poznając nowe metody organizatorskiej oraz przykłady ich zastosowania. 

 

Cały artykuł "Marzenia do spełnienia. Redukcja czasu przestoju stanowiska metodą SMED" został opublikowany w numerze 1/2016 magazynu "Agro Przemysł".
Fot. Adam Wita

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ