Partner serwisu

Optymalne metody składowania

Kategoria: Utrzymanie ruchu

Magazynowanie to sztuka. Przekonał się o tym każdy, kto grał kiedyś w grę „Magazyn” na swojej komórce. Przepychanie ciężkich paczek, układanie tak, żeby nie było „dziur”, ale jednocześnie dało się poruszać, zachować dostęp do potrzebnych paczek. Dlatego zapytaliśmy specjalistów o to, jak należy organizować magazyn i jakie rozwiązania dziś są dostępne na rynku.

Optymalne metody składowania

       Magazynowanie produktów spożywczych wymaga zachowania rygorystycznych warunków określonych w ustawach, rozporządzeniach czy dyrektywach unijnych. Koszty związane ze składowaniem towarów w kontrolowanych warunkach wymagają optymalizacji procesów logistycznych. Priorytetem jest maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej oraz możliwość ciągłej kontroli składowanych produktów. Odpowiedzią na te potrzeby jest zastosowanie odpowiedniego systemu magazynowego: regałów konwencjonalnych lub magazynów automatycznych oraz właściwego systemu zarządzania magazynem – WMS.

Budowa tego typu magazynu znacznie upraszcza
cykl inwestycji budowlanej oraz ogranicza jej koszt.

 Regały paletowe tradycyjne
      Jest to najprostsze i zarazem najtańsze rozwiązanie dla magazynów, gdzie konieczne jest składowanie różnorodnych produktów z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej palety. Istnieje tu możliwość łatwego dostosowania do praktycznie
każdego typu magazynu. Niewątpliwymi zaletami tych regałów są różnorodność wypełnień poziomów i elementów uzupełniających, jak również możliwość kombinacji z poziomami  do ręcznej kompletacji zamówień oraz relatywnie łatwa kontrola stanów magazynowych. Wszystko to sprawia, iż jest to jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wybieranych systemów magazynowych. Regały paletowe przesuwne Movirack®
       Zastosowanie regałów przesuwnych umożliwia zwiększenie pojemności istniejących obiektów lub optymalne zagospodarowanie powierzchni w magazynach nowo powstających. System Movirack® daje sposobność wyeliminowania zbędnych korytarzy roboczych, a zarazem zapewnia bezpośredni dostęp do każdej palety. Istota tego systemu składowania polega na umieszczeniu regałów na ruchomych podstawach, poruszających się po zamocowanych w posadzce szynach. System ten jest jednocześnie bardzo elastyczny i pozwala na składowanie ładunków na różnego typu paletach.

Niewątpliwymi zaletami tych regałów są różnorodność wypełnień poziomów i elementów uzupełniających.


     Istnieje możliwość instalacji różnorodnych systemów kontroli regałów przesuwnych: ręcznego, zdalnie sterowanego lub kontrolowanego za pomocą sieci informatycznej. Dwa ostatnie są najlepszymi rozwiązaniami dla chłodni lub mroźni, ponieważ nie wymagają od operatora wózka widłowego opuszczania kabiny w celu otwarcia korytarza roboczego.

 Regały paletowe przepływowe
       System ten optymalizuje pracę i wydajność magazynu, dzięki zastosowaniu zasady: pierwsze weszło, pierwsze wyszło (FIFO) dla całego asortymentu produktów. Regały przepływowe zapewniają doskonałą rotację składowanych towarów, co jest niezmiernie istotne w przypadku magazynowania i dystrybucji produktów spożywczych.
       W przypadku tego systemu magazynowego strefy załadunku i wyładunku są od siebie oddzielone. Palety załadowywane są od wyższej strony regału, a następnie pod wpływem grawitacji przesuwają się po rolkach z kontrolowaną prędkością do przeciwległego końca (strefy wyładunku). Zastosowanie regałów przepływowych gwarantuje ponadto oszczędność przestrzeni i czasu manipulacji paletami.

Regały przepływowe zapewniają doskonałą rotację składowanych towarów.

 Regały paletowe wjezdne typu Drive-In i Drive-Through
       Jest to system odpowiedni do składowania produktów jednorodnych, przy dużej ilości palet na jednostkę magazynową. Składa się z zespołu regałów tworzących wewnętrzne korytarze towarowe oraz  z poziomów wyposażonych w szyny podtrzymujące palety. Wymaga minimalnej ilości korytarzy, dzięki czemu zapewnia znacznie lepsze, w porównaniu do regałów tradycyjnych, wykorzystanie przestrzeni. Może ono sięgać nawet do 85% całej powierzchni magazynu. Konstrukcja regałów wjezdnych decyduje o tym, iż jest to doskonały system składowania w chłodniach i mroźniach. 
       System ten dopuszcza magazynowanie tylu rodzajów artykułów, w ile korytarzy załadunku jest wyposażony. Gwarantuje rygorystyczną kontrolę wejść i wyjść ładunków, zgodnie z zasadą: LIFO (dla regałów typu drive-in) lub FIFO (dla regałów typu drive-through).

 Radio Shuttle – wózek wahadłowy sterowany radiowo
       Jest to samojezdna platforma z niezależnym napędem akumulatorowym, służąca do przemieszczania palet z towarem w obrębie kanału regałów wjezdnych. Akumulator zasilający wózek umożliwia jego pracę nawet do 20 godzin bez konieczności ładowania. Zastosowanie Radio Shuttle zdecydowanie podnosi wydajność tego typu instalacji, dzięki możliwości znaczącego zagęszczenia składowanych ładunków oraz wyeliminowaniu konieczności wjazdu wózkiem widłowym w kanał regału, co wiąże się z mniejszą ilością operacji koniecznych do wykonania przez operatora.
       Zadania, które ma wykonać Radio Shuttle, przekazywane są drogą radiową za pomocą pilota. Umożliwia on operatorowi jednoczesną kontrolę do czterech wózków. Ładunek jest umieszczany na Radio Shuttle za pomocą wózka widłowego. Następnie przemieszcza się on po szynach i odkłada ładunek na miejsce. Po odstawieniu palety wózek wraca na początek tunelu, gdzie samoczynnie ładuje kolejną, którą przesuwa jak najbliżej ostatnio dostarczonej, układając je jedna za drugą. Czynności te są powtarzane do całkowitego wypełnienia tunelu. Dzięki wbudowanemu zestawowi czujników Radio Shuttle jest w stanie dokładnie określić swoje położenie oraz sprawnie manewrować paletami w danym kanale regału.

 Regały Push-back
         Jest to akumulacyjny system składowania pozwalający składować do czterech palet na głębokość. Wszystkie palety na danym poziomie, za wyjątkiem ostatniej, umieszczane są na zestawie wózków popychanych wzdłuż zamontowanych pod minimalnym kątem szyn jezdnych.
        Jest to system odpowiedni do magazynowania produktów o średniej rotacji, przy dwóch lub większej liczbie palet na jednostkę magazynową. Składowanie i manipulacja paletami odbywa się w systemie LIFO: ostatnia paleta na wejściu staje się pierwszą na wyjściu.


Magazyny samonośne
       To zaawansowane osiągnięcia inżynierii, w których regały stanowią jednocześnie konstrukcję budynku. Tworzą one zwartą, stabilną strukturę utrzymującą ciężar własny, ciężar składowanych ładunków i urządzeń transportowych oraz elementów konstrukcyjnych (ścian i dachu). Budowle tego typu są również odporne na działanie czynników zewnętrznych, takich jak parcie wiatru czy ciężar zalegającego na dachu śniegu.
       Magazyny samonośne są najlepszym rozwiązaniem w przypadku, gdy możliwe jest składowanie towarów na dużych wysokościach. Mogą one służyć do składowania towarów w temperaturze pokojowej, jak również w warunkach kontrolowanych (chłodnie czy mroźnie). Jedynym ograniczeniem ich wysokości są lokalne przepisy budowlane oraz stosowany w magazynie typ urządzeń transportowych. Brak konieczności  budowy hali wpływa na to, iż budowa tego typu magazynu znacznie upraszcza cykl inwestycji budowlanej oraz ogranicza jej koszt.

W przypadku tego systemu magazynowego strefy załadunku i wyładunku są od siebie oddzielone.


     Optymalną wydajność magazynów samonośnych może zagwarantować zastosowanie do ich obsługi urządzeń automatycznych, takich jak: układnice regałowe, przenośniki, windy itp. Sterowanie większością procesów związanych z przemieszczaniem i składowaniem ładunków może być przejęte przez informatyczny system zarządzania magazynem, co wpływa na znaczną redukcję kosztów.

  Magazyny automatyczne
        Automatyczne systemy składowania są obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem w dziedzinie magazynowania towarów. Ich zastosowanie przyczynia się do zwiększenia  efektywności przedsiębiorstw, dzięki modernizacji wewnątrzzakładowych procesów logistycznych, zwiększeniu sprawności przygotowywania zamówień oraz umożliwienia zastosowania wydajnych metod zarządzania logistycznego magazynem. W magazynach automatycznych manipulowanie paletami odbywa się za pomocą automatycznych układnic oraz przenośników. Lokalizacją ładunków zarządza system informatyczny WMS  (Warehouse Management System). Dzięki zastosowaniu automatycznych układnic regałowych, ładunki obsługiwane są szybko, bezbłędnie i bezpiecznie.

W magazynach automatycznych manipulowanie paletami odbywa się za pomocą automatycznych układnic oraz przenośników.


Najważniejszymi korzyściami płynącymi ze składowania towarów w magazynach automatycznych zarządzanych przez system informatyczny WMS są:
• porządek oraz kompleksowy nadzór nad ładunkami (wykorzystanie automatycznych urządzeń do obsługi magazynu przystosowanego do przechowywania produktów spożywczych gwarantuje bardziej regularny przepływ towarów w magazynie),
• uproszczenie procedur inwentaryzacyjnych,
• minimalizacja ryzyka uszkodzenia palet i ładunków,
• wysoki stopień bezpieczeństwa i komfortu pracy personelu,
• optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni,
• minimalna szerokość korytarzy obsługowych,
• brak ograniczeń ze strony urządzeń manipulacyjnych, a szczególnie wózków widłowych, umożliwiający budowę wysokich magazynów,
• maksymalizacja liczby cykli roboczych na godzinę (kilkakrotnie wyższa niż w przypadku pracy operatora wózka widłowego).

 Komputerowy system zarządzania magazynem – Easy WMS®
     Jest to wyspecjalizowane oprogramowanie przeznaczone do zarządzania magazynem i wszystkimi procesami logistycznymi, które w nim zachodzą. System ten jest niezbędnym elementem w przypadku chęci redukcji kosztów magazynowania towarów. Jest przeznaczony zarówno dla małych przedsiębiorstw posiadających tradycyjne magazyny, jak i do kontroli logistycznej magazynów automatycznych. Stanowi centralny system kontrolujący wszelkie przeprowadzane w obiekcie  operacje logistyczne. Zastosowanie Easy WMS® zapobiega wszystkim typowym niedogodnościom związanym z zarządzaniem wejściem, manipulacją oraz wyjściem towarów z magazynu.

Jest to jeden z najbardziej popularnych i najczęściej
wybieranych systemów magazynowych.


  Głównym zadaniem oprogramowania jest kontrola, koordynacja i zarządzanie wszystkimi procesami mającymi miejsce w magazynie. Różne poziomy zaawansowania funkcji Easy WMS® umożliwiają dopasowanie produktu do konkretnych potrzeb każdej instalacji w zależności od stopnia złożoności i automatyzacji magazynu. Ponadto dzięki dużej elastyczności oprogramowanie można z łatwością dostosować do zmieniającej się sytuacji firmy (wzrost przedsiębiorstwa, wdrożenie nowych procesów i zwiększenie zasobów magazynowych).
        Rosnące wymagania rynku oraz coraz silniejsza konkurencja wymuszają stosowanie w całym procesie przepływu materiałów i dystrybucji rozwiązań, które są efektywne, szybkie oraz bezbłędne, dzięki czemu znacznie tańsze od tradycyjnych metod zarządzania i pracy magazynu.
    Rozwój gospodarki, nasilenie się walki konkurencyjnej wśród producentów żywności, zaostrzanie wymogów higienicznych oraz stały wzrost kosztów związanych z inwestycjami w teren, jak również w budowę obiektów magazynowych, zmusza do poszukiwania optymalnych rozwiązań składowania towarów. Jest to szczególnie istotne w przypadku produktów wymagających zachowania specyficznych warunków podczas składowania. Opisane powyżej systemy magazynowe spełniają wszelkie możliwe oczekiwania i wymagania w zakresie składowania produktów spożywczych.

 

Opracowanie: Joanna Bryndas, Mecalux

Artykuł został opublikowany w magazynie "Agro Przemysł" nr 1/2011

 

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ