Partner serwisu
Tylko u nas
06 czerwca 2019

Jak wprowadzić na rynek suplement diety?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Wprowadzenie produktu na rynek

Po wpisaniu zakładu do rejestru i z chwilą powiadomienia GIS, przedsiębiorca może wprowadzić do obrotu środek spożywczy (suplement diety) na swoją odpowiedzialność. Nie jest tu konieczne czekanie na swojego rodzaju pozwolenie czy decyzję zatwierdzającą ze strony organu. Należy jednak pamiętać, że niedochowanie obowiązku powiadomienia zagrożone jest karą grzywny.

W przypadku powzięcia przez GIS wątpliwości co do zgłoszonego produktu, organ posiada kompetencje, by przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, o czym powiadomi zainteresowanego. Postępowanie ma na celu wyjaśnić, czy wprowadzony do obrotu produkt spełnia wymagania określone przez prawo żywnościowe; w szczególności postępowanie może mieć na celu wyjaśnienie, czy dany produkt spełnia wymagania dla danego rodzaju środka spożywczego (przykładowo, czy suplement diety nie powinien zostać zakwalifikowany jako produkt leczniczy). W ramach takiego postępowania GIS może zażądać od przedsiębiorcy dodatkowych opinii lub informacji wyjaśniających.

W kompetencji organu jest również możliwość zadecydowania o czasowym wstrzymaniu wprowadzania środka spożywczego do obrotu lub wycofaniu z obrotu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, że produkt nie spełnia wymagań, które zostały określone dla tego środka spożywczego.

Szczegółowe wymagania dla żywności będącej suplementem diety

Szczegółowe wymagania odnoszące się do składu i oznakowania suplementów diety określone są w art. 27 u.b.ż.ż. oraz w rozporządzeniu w sprawie składu i oznakowania suplementów diety5. Nie sposób przytoczyć tu wszystkich tych zasad, dlatego w przypadku potrzeby zdobycia szczegółowych informacji zachęcamy do sięgnięcia do źródłowych aktów prawnych. Ogólnie rzecz biorąc suplementy diety mogą zawierać w swoim składzie witaminy i składniki mineralne, które naturalnie występują w żywności i spożywane są jako jej część, oraz inne substancje wykazujące efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny. Maksymalny dopuszczalny poziom zawartości witamin i składników mineralnych oraz innych substancji powinien natomiast zapewniać, że zwykłe stosowanie suplementu diety, zgodnie z informacją zamieszczoną w oznakowaniu, będzie bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Przedsiębiorca powinien pamiętać, że oznakowanie, prezentacja i reklama suplementów diety nie mogą zawierać informacji stwierdzających lub sugerujących, że zbilansowana i zróżnicowana dieta nie może dostarczyć wystarczających dla organizmu ilości składników odżywczych.

Szczegółowe informacje zawierające wykaz witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety oraz szczególne wymagania w zakresie oznakowania suplementów diety znajdują się we wspomnianym wyżej rozporządzeniu i nakładają na producentów tej kategorii żywności dość rygorystyczne zasady co do składu, postaci i opakowania produktu.

Artykuł został również opublikowany w nr 1/2019 magazynu Kierunek Spożywczy.

fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Elzbieta Zysnarska
2020-01-17
Czy zgłaszająca firma musi być firma polska zarejestrowana w PL czy może być firma angielska ?
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ