Partner serwisu
15 października 2014

Woda w produkcji piwa

Kategoria: Krótko na temat

Woda jest jednym z podstawowych surowców do produkcji piwa. Browary w zależności od usytuowania wykorzystują wodę z ujęć własnych (wody podziemne lub powierzchniowe) bądź z wodociągów komunalnych.

Woda w produkcji piwa

Zużycie wody

Często woda ta podlega dodatkowemu uzdatnianiu w celu dostosowania parametrów do wymogów produkcji. Do zapewnienia wymaganej jakości wody mogą być stosowane niekonwencjonalne procesy, które jednak muszą być bezpieczne dla zdrowia konsumentów. W browarach zużywane są różne ilości wody i jest to uzależnione od procesów technologicznych oraz systemów utrzymania czystości. Dane literaturowe podają zróżnicowane wartości zapotrzebowania na wodę w zakładach tej branży – od 3,1 dm3/dm3 do 10 dm3/ dm3 [BAT 2005, Pawełas 2010, Kasprzak 2012]. Przy czym mniejsze zapotrzebowanie na wodę mają duże nowoczesne browary, najczęściej spotyka się zakres zużycia wody na poziomie 3,1÷5 dm3/dm3 piwa. Wydaje się, że w obecnych warunkach ekonomiczno-technologicznych jest niewiele zakładów zużywających wodę powyżej 6,5 dm3/dm3.

 

Wykorzystanie

Jak podają dane z GUS w roku 2013 produkcja piwa w kraju wynosiła 39,56 mln hl, czyli zapotrzebowanie na wodę dla browarów przy średnim użyciu ok. 4,1 dm3/dm3 wyniosło ponad 158 mln hl. W skali kraju są to znaczące ilości i z tego względu należy stosować w zakładach techniki i technologie ograniczające zużycie wody. Przyjmuje się, że średnie zużycie wody do bezpośredniej produkcji w zależności od technologii i rodzaju wytwarzanego piwa to 1,3÷2 dm3/dm3, jest to ilość wody wchodząca w produkt oraz straty na parowanie i wody odprowadzane z odpadami operacyjnymi. Pozostała ilość wody wykorzystywana jest na cele chłodnicze, zasilanie kotłów i utrzymanie czystości w zakładzie oraz cele higieniczno-sanitarne.

 

Fot.: www.freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ