Partner serwisu
28 października 2014

Ograniczenie zużycia wody w browarze

Kategoria: Krótko na temat

Ograniczenie zużycia wody możliwe jest przez wyeliminowanie uchybień. Część z nich można usunąć, nie inwestując w nowe urządzenia, poprzez skuteczny nadzór nad procesami i podniesienie świadomości pracowników, dokładną kontrolę nieszczelności i wycieków oraz optymalizację procesów mycia powierzchni, urządzeń i rurociągów.

Ograniczenie zużycia wody w browarze

Przyczynami nadmiernego zużycia wody są:

• nadmierne zużycie wody w myjce butelek,

• słaby nadzór nad pracą pasteryzatora piwa,

• słaba optymalizacja programów mycia urządzeń i rurociągów,

• wodochłonność urządzeń i brak możliwości sterowania zużyciem wody,

• nieszczelność rurociągów i zaworów,

• nieskuteczny nadzór nad myciem ręcznym.

 

Przyjmuje się, że do moczenia jęczmienia metodą tradycyjną zużywa się 1÷1,2 m3 /100 kg surowca, przy czym 90÷92% zużywanych jest do mycia i moczenia, a pozostała część przeznaczona jest do nawilżania i kondycjonowania powietrza. W słodowniach istnieje możliwość ograniczenia zużycia wody przez modyfikację procesu moczenia poprzez wprowadzenie systemu „mokrego” i „suchego” z doprowadzeniem CO2 i zmniejszeniem liczby zamoczek na rzecz okresowego natryskiwania wodą [Nawirska 2005]. Oszczędności można szukać również w procesie mycia maszyn i powierzchni słodowni, np. używanie małych ilości wody po wcześniejszym usunięciu surowca na „sucho” oraz zastosowaniu urządzeń ciśnieniowych z samozamykającymi się końcówkami.

 

Odzysk wody

Optymalizacja w procesach zużywający największe ilości wody polega na odzyskiwaniu jej w następujących procesach:

• odzysk wody z mycia i pasteryzacji (zrzuty z pasteryzatora, płukanie w myjce butelek, mycie skrzynek),

• odzysk wody gorącej (z chłodzenia brzeczki, kondensat parowy),

• odzysk wody chłodzącej (praca skraplaczy wyparnych),

• odzysk wody chłodzącej pompę próżniową w rozlewie butelkowym.


Obiegi zamknięte

Odzysk wody z tych procesów poprzez tworzenie obiegów zamkniętych z chłodzeniem pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wody już pobranej przez zakład z ujęcia własnego czy też komunalnego. Proces taki jest korzystny zarówno z punktu ekonomicznego, jak i ze względu na ochronę środowiska (mniejsze wykorzystanie zasobów odnawialnych oraz mniejsza ilość ścieków kierowanych do środowiska). Główne założenia w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w browarach wynikają z wdrażania działań recyrkulacyjnych.

 

Możliwości ponownego użycia wody

Istnieją następujące możliwości ponownego użycia wody [Czeszewski, 2010]:

• wykorzystywanie wody ze skroplin kotła warzelnego do płukania wstępnego kadzi wirowych,

• wykorzystywanie wody z końcowego płukania w stacji CIP do płukania zewnętrznego,

• stosowanie nadmiaru wody z myjki butelek do mycia pustych skrzynek,

• zasilanie zraszaczy przenośników wodą powrotną z myjek puszek i butelek,

• kaskadowe zawracanie wody w odpieniaczach.

 

Fot.: www.photogenica.pl

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ