Partner serwisu
Tylko u nas
16 maja 2018

Jakość najwyższej jakości. Rozmowa z Mateuszem Kirzyńskim, wiceprezesem ds. handlowych w firmie JARS

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Posiadanie podstawowych systemów jakości na dzisiaj nie jest już wyróżnikiem „sine qua non”. Obecnie klienci pytają o zintegrowane systemy zarządzania jakością, które łączą ze sobą: nadzór nad obowiązującymi normami produkcji, standardami żywnościowymi, higieną pracy, aspektami ochrony środowiska, na zarządzaniu oszczędnością energii kończąc – mówi Mateusz Kirzyński, wiceprezes ds. handlowych w firmie JARS.
 

  • Polskie firmy działające w sektorze spożywczym muszą mierzyć się z ostrymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Nie dotyczy to tylko spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa, gdyż wynikają one z obowiązującego prawa, ale dodatkowo wymagania rynku i aktualne trendy wymuszają rozszerzanie zakresu związanego z jakością. Z moich obserwacji wynika, że np. sieci handlowe w coraz większym stopniu dyktują kryteria jakościowe i zaczynają wymagać, żeby ich dostawcy musieli mieć wdrożone standardy BRC oraz IFS. Zaczyna to się robić warunkiem do współpracy.

W ten sposób rynek staje się coraz bardziej wymagający, co przekłada się na wzrost świadomości producentów. Zaczynają oni dbać o swoje produkty, wdrażając wymagane systemy, które potwierdzają jakość oferowanych towarów. Praktycznie nie da się już produkować środków spożywczych w sposób, nazwijmy to „chałupniczy”. Wymogi rynku nakładają obowiązek spełnienia odpowiednich standardów, a nieprzestrzeganie ich wiąże się z coraz wyższymi karami wynikającymi z obowiązujących przepisów, jak również, a może przede wszystkim, konsekwencjami handlowymi.

•  Z jakimi problemami w zakresie bezpieczeństwa będą mierzyli się producenci żywności i napojów?

Istotne jest nie tylko zapewnienie i kontrola jakości oraz zarządzanie niezgodnościami w zakładach. Takie zachowanie jest w tej chwili standardem, więc najwięksi producenci idą krok naprzód. Nadrzędnym celem jakościowym staje się zadowolenie klientów i konsumentów. Polega to na tym, że oprócz zapewnienia wspominanych wyżej zintegrowanych systemów zarządzania jakością, oferuje się klientom między innymi zarządzanie polityką alergenową oraz zarządzanie informacjami food defense, czyli ochrony produktów żywnościowych przed zamierzonym (celowym) skażeniem czynnikami biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi lub radiologicznymi.
 Z naszego doświadczenia wynika, że problemem dla producentów żywności jest trudność w ustaleniu odpowiednich kryteriów dla swoich produktów w przypadku, gdy nie są one jednoznacznie określone w obowiązujących rozporządzeniach, włącznie z  brakiem wymagań mikrobiologicznych dla jakości powietrza wewnętrznego oraz powierzchni roboczych.

•    W jaki sposób przekonujecie firmy, że warto współpracować z JARS?

Naszym celem jest zapewnianie klientom najlepszej, kompleksowej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb oferty na polskim rynku. W ramach tej oferty, oprócz badań laboratoryjnych, oferujemy wsparcie oraz profesjonalne doradztwo na każdym etapie współpracy. Zapewniamy całkowity zakres usług – od projektów technologicznych, opracowań i badań pod inwestycję, po wdrażanie nowych metod, weryfikację systemów jakości, badania surowców, wyrobów gotowych oraz badań „efektów ubocznych produkcji”, czyli analiz z zakresu ochrony środowiska.

Jeśli miałbym wymienić największe zalety naszej firmy, jest to zapewnienie współpracy z wysokiej klasy specjalistami i ekspertami, którzy nie tylko wykonują badania, ale również prowadzą szkolenia i zajmują się wdrażaniem nowych projektów. Niezależnie od tego, należąc do grup roboczych ekspertów, opiniują wprowadzanie nowych i zmiany istniejących aktów prawnych. Obserwując logikę i zakres zmian prawa, prowadzimy szkolenia uczące jak przygotować się do regulacji, które będą obowiązywały branżę w przyszłości

JARS to także najnowocześniejsza w Polsce technologia. Klientom oferujemy dostęp do software’u, który umożliwia podgląd realizacji zlecenia oraz dostęp do wyników z dowolnego miejsca na świecie. Zapewniamy pełną identyfikowalność i poufność próbek podczas badań, które wykonywane są na najnowocześniejszym sprzęcie renomowanych producentów światowych.

•   JARS systematycznie otwiera nowe laboratoria, uzyskuje kolejne certyfikaty. Nad czym pracujecie obecnie?

Jako firmie nastawionej, przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb klienta oraz bezpieczeństwa we wszystkich aspektach wytwarzania i konsumpcji zależy nam na tym, by być zawsze o krok przed projektami przepisów i regulacji systemowych. W ostatnim czasie nasilają się np. trendy kładące nacisk na badania związane z oznaczaniem nienaturalnych substancji małocząsteczkowych, pojawiających się w żywności w trakcie obróbki (takich jak węglowodory aromatyczne, akrylamid czy tłuszcze trans). Inne z kolei wiążą się z tendencjami konsumenckimi, wzrostem tempa życia i coraz powszechniejszym stosowaniem suplementów diety i preparatów ziołowych.

•    Chcecie badać również suplementy?

Stopniowo adaptujemy i rozszerzamy zakres naszych badań w celu rozpoczęcia analiz tych bardzo rozwijających się ostatnio produktów, leżących na cienkiej granicy między żywnością i substancjami mającymi charakter prozdrowotny lub leczniczy i de facto należących do obu tych kategorii. Wychodzimy w ten sposób naprzeciw klientom, których świadomość na temat tego, co jest im oferowane i jakie mogą być skutki uboczne, coraz bardziej wzrasta. Konsekwencją tego są z kolei działania producentów, którzy chcąc nadążać za wzrostem świadomości muszą podejmować działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa swoich produktów.

•    Którzy – jak pan wspomniał – coraz częściej audytują swoich dostawców surowców.

Tak, bo bardzo ważnym działaniem dla każdego producenta, związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa swoim klientom, jest kwalifikowanie dostawców, dla ustalenia jednolitych zasad postępowania w procesie dostarczania surowców i materiałów. Nasza firma posiada w tym obszarze bardzo duże doświadczenie, więc wykonując audyt wspieramy klientów, dostarczając informacje na temat stanu danych zakładów i wdrożonych tam systemów jakości. Przy naszym doświadczeniu potrafimy zwrócić uwagę na kwestie, które dla innych firm są trudne, bądź – mówiąc wprost – niemożliwe do wychwycenia. Na przykład bardzo ciekawym i mocno rozwijającym się obszarem we współpracy z obecnymi w Polsce producentami są badania i ekspertyzy dotyczące opakowań.

•    Gdzie nie ma przepisów obligatoryjnie nakazujących badania i weryfikację opakowań w firmach, które nie są ich producentami.

Dokładnie. Większość firm opiera się na deklaracjach od swoich dostawców. Na szczęście w Polsce zaczynamy stawiać coraz bardziej na jakość i działamy w tym obszarze o wiele aktywniej, niż przewidują to normy prawne.

Podsumowując, skutkiem tych wszystkich opisanych powyżej działań jest coraz wyższa jakość produktów „Made in Poland” na terenie UE i pozaeuropejskich rynków światowych. Dowodem na to jest fakt, że polski eksport wzrósł ostatnio o ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a wartością dodaną jest na pewno wzrost jakości produktów z Polski oraz środowiska ich wytwarzania. Jako JARS, w ciągu kolejnych 5 lat, chcemy stać się firmą numer 1 w Polsce, umożliwiającą wybór nas do świadczenia usług w szeroko pojętym obszarze specjalistycznych badań i profesjonalnego doradztwa dla sektora żywności.
 

Rozmowa z Mateuszem Kirzyńskim opublikowana została również w nr 2/2018 kwartalnika "Kierunek Spożywczy".

fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne/ JARS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ