07 maja 2019

Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w I kwartale 2019

Kategoria: Alkohole

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. opublikowała kwartalne wyniki finansowe. W pierwszym kwartale roku firma zwiększyła udział piw premium i innowacji w strukturze sprzedaży i zwiększyła przychody z każdego hektolitra piwa. W rezultacie, mimo niższej sprzedaży, spółka utrzymała całościowe przychody na zbliżonym poziomie do pierwszego kwartału 2018. Istotny wpływ na działalność spółki, w tym wysokość zysku operacyjnego, ma dalszy wzrost kosztów produkcji – surowców, energii i opakowań.

Wyniki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. w I kwartale 2019

W szczegółach w I kwartale 2019:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnęły poziom 606 693 tys. złotych w porównaniu do 604 448 tys. złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 12 477 tys. złotych w porównaniu do 12 894 tys. złotych w pierwszym kwartale 2018 roku.
  • W ciągu pierwszych trzech miesięcy bieżącego roku Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. zanotowała zysk netto w wysokości 6 493 tys. złotych, podczas gdy w takim samym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 4 511 tys. złotych.

Biorąc pod uwagę sezonowość branży piwnej, pierwszy kwartał ma najmniejszy wpływ na całościowe wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową Żywiec w skali roku. W nadchodzących miesiącach firma będzie kontynuować skuteczną strategię wzrostu rentowności sprzedaży poprzez rozwój oferty piw premium, w tym piwnych specjalności, piw smakowych i bezalkoholowych, które stanowią najszybciej rosnące segmenty rynku.

Mając na uwadze spodziewany dalszy wzrost kosztów działalności spółka będzie też koncentrować się na zwiększeniu efektywności działania przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny wydatków.

źródło: grupazywiec.pl
fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ