31 października 2019

Certyfikaty potwierdzające historię produktu

Kategoria: Aktualności

Warto zadbać o wiarygodną historię produktu, a odpo­wiedni certyfikat wspiera działania marketingowe.

Certyfikaty potwierdzające historię produktu

GLOBALG.A.P. Łańcuch Kontroli nad Produktem (ang. CoC – Chain of Custo-dy) to standard, który obej­muje cały łańcuch produk­cyjny związany z uprawą warzyw i roślin, hodowlą ży­wego inwentarza oraz akwa­kulturą. Przedsiębiorcy, któ­rzy zdecydują się na wdroże­nie w swoich firmach zasad GLOBALG.A.P. CoC, sami siebie zobowiązują do utrzy­mywania pełnej kontroli nad prowadzoną działalnością i tym samym gwarantują, że wprowadzane przez nich do obrotu produkty spełniają wymaga­nia najlepszych praktyk rol­niczych, np. odpowiedzial­nego stosowania środków ochrony roślin i nawożenia.

– Wartość dodana z posia­dania takiego certyfikatu to wsparcie marketingu żyw­ności w zakresie tworzenia wiarygodnej historii pro­duktu od samego począt­ku jego wytwarzania aż po dystrybucję. Dzięki temu handlowcy, przetwórcy, podmioty pakujące i dystry­butorzy mogą twierdzić, że dostarczają produkty, których wytworzenie uwzględniało procedury związane z bez­pieczeństwem żywności czy zrównoważonym rozwojem. Stają się też widoczni dla na­bywców biznesowych i bu­dują swoją wiarygodność wśród konsumentów dzięki dostępnej na stronie właściciela standardu bazie, która pozwala sprawdzić status certyfikacji i datę ważności GLOBALG.A.P CoC certyfikatu – wylicza Lucyna Olborska, dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji – krajowej jednostki upoważnionej do akredytacji jednostek oceniających zgodność, w tym certyfikujących systemy zarządzania.

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ