Partner serwisu
13 września 2021

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Kategoria: Aktualności

NOWE, PROSTE ROZWIĄZANIE DO OZNACZANIA BAKTERII HETEROTROFICZNYCH METODĄ PŁYTKOWĄ (HPC).

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE

Organizmy heterotroficzne to szeroko definiowane mikroorganizmy, które do wzrostu wymagają węgla organicznego. Zalicza się do nich bakterie, drożdże i pleśnie. Powszechnie występują w glebie, wodzie, żywności oraz w dnach zbiorników wodnych. Znacząca większość znanych gatunków bakterii – zarówno tlenowych, jak i beztlenowych – to heterotrofy1.


Dlaczego wykonuje się oznaczenia heterotrofów?
Oznaczanie bakterii heterotroficznych metodą płytkową (HPC), znane także jako oznaczenie całkowitej liczby drobnoustrojów zdolnych do przeżycia (TVC), stosuje się od XIX wieku w celu sprawdzenia jakości dostarczanej wody. Umożliwia ono monitorowanie tendencji w zanieczyszczeniu wody. W razie zaobserwowania wzrostu zanieczyszczeń test HPC stanowi cenne narzędzie kontroli procesów.

Metody HPC są wciąż stosowane w badaniach wody w celu sprawdzenia skuteczności procesów uzdatniania wody. Są one pośrednim wskaźnikiem usuwania patogenów i pozwalają sprawdzić występowanie oraz liczbę namnożonych organizmów, które mogą mieć – choć niekoniecznie – znaczenie sanitarne. Prawidłowe monitorowanie z użyciem metod HPC umożliwia kontrolę jakości bieżącego łańcucha dostaw wody oraz wczesne wykrycie potencjalnej wady w systemie, która mogłaby spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Konieczność szybkiego rozpoznawania skażenia bakteryjnego systemów wody przeznaczonej do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych jest dobrze rozumiana przez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Nierozpoznanie problemów i wymóg powiadamiania użytkowników o konieczności gotowania wody mogą być niezwykle kosztowne, zarówno pod względem finansowym, jak i pod kątem reputacji.

Metody oznaczeń HPC
Różnego rodzaju metody hodowlane przeznaczone do identyfikacji szerokiego spektrum mikroorganizmów w wodzie znane są jako oznaczenia bakterii heterotroficznych metodą płytkową, czy też testy HPC. Uniwersalny test HPC nie istnieje i choć standaryzowane metody zostały sformalizowane, obejmują one różnorodne warunki testowe, co prowadzi do uzyskiwania szerokiego spektrum wyników ilościowych i jakościowych.

Metody HPC stosowane są do badania ogólnego stanu systemów wodnych. Nie identyfikują one konkretnych bakterii obecnych w próbce.

Do mikroorganizmów wykrywanych przy użyciu testów HPC zalicza się te, które występują naturalnie (jako typowe i niestanowiące zagrożenia) w źródłach wody, jednak niekiedy mogą być wśród nich organizmy pochodzące z różnych źródeł zanieczyszczeń.

EasyDisc™: oznaczenia HPC następnej generacji
Oznaczenia HPC zwykle wykonuje się przy użyciu metody płytkowej, która to wymaga przygotowania agaru, dokładnej kontroli jakości oraz wielu czynności wykonywanych przez analityka.

W 2021 r. firma IDEXX Water, będąca globalnym liderem w obszarze szybkich testów mikrobiologicznych do badania wody, wprowadziła EasyDisc – nową platformę do oznaczania bakterii heterotroficznych metodą płytkową (HPC) w wodzie.

EasyDisc to proste rozwiązanie do oznaczania bakterii heterotroficznych metodą płytkową (HPC), które nie wymaga przygotowania agaru i potrzebuje niecałej minuty pracy analityka w celu przygotowania próbki.

Zabarwienie kolonii na niebiesko (jako przedstawiono na zdjęciu 1) zwiększa jednoznaczność wyników, a linie siatki wbudowane w płytkę EasyDisc upraszczają zliczanie kolonii.

Dzięki 12-miesięcznemu okresowi przechowywania EasyDisc zmniejsza potrzebę powtarzania kontroli jakości, będących koniecznością przy przygotowywaniu partii agaru, i gwarantuje, że testy są gotowe do użycia, gdy zachodzi potrzeba ich zastosowania.Ilustracja 1: Płytka EasyDisc przedstawiająca zabarwione na niebiesko kolonie oraz linie siatki ułatwiające identyfikację i zliczanie

EasyDisc dostępny jest w 3 wariantach, co odpowiada na wszystkie potrzeby w zakresie oznaczeń HPC:

EasyDisc YEA
Odpowiada metodzie posiewu wgłębnego przy użyciu agaru z ekstraktem drożdżowym (YEA), jak opisano w normie ISO 6222:1999, Jakość wody – Oznaczanie żywych mikroorganizmów – Określanie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego.2


EasyDisc PCA
Odpowiada metodzie posiewu wgłębnego z użyciem płytki z pożywką agarową (PCA), jako opisano w rozdziale 9215 – Oznaczanie bakterii heterotroficznych HPC – „Standardowych metod badania wody i ścieków” (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater3) opracowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (American Public Health Association, APHA).3

EasyDisc R2A
Odpowiada metodzie posiewu wgłębnego z użyciem płytki z agarem R2A, jak opisano w rozdziale 9215 – Oznaczanie bakterii heterotroficznych HPC – „Standardowych metod badania wody i ścieków” (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater3) opracowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (American Public Health Association, APHA).3


1. Zdejmij wieczko i nałóż na płytkę EasyDisc 1 ml próbki.

2. Delikatnie poruszaj płytkę kolistymi ruchami, aby rozprowadzić płyn. Nałóż wieczko i inkubuj przez 20 minut w temperaturze pokojowej.

3. Kontynuuj inkubację zgodnie z czasem i temperaturą dla każdego testu.

 

Temperatura inkubacji

Czas inkubacji

EasyDisc PCA

33-37 °C

45-51 godz.

EasyDisc YEA

20-24 °C

34-38 °C

64-72 godz.

40-48 godz.

EasyDisc R2A

20-28 °C

5-7 dni

4. Policz wszystkie kolonie.

Ilustracje 2, 3, 4: Etapy procedury oznaczania z użyciem EasyDisc

W każdej metodzie próbkę przygotowuje się tak samo, a uzyskane wyniki są łatwe do interpretacji i zliczenia (zobacz: Ilustracja 2):

EasyDisc to najnowsza, innowacyjna metoda badań wody opracowana przez IDEXX. Firma oferuje także metody hodowlane z użyciem pożywki płynnej przeznaczone do oznaczania ilościowego bakterii grupy coli oraz E. coli, a także metody wykrywania enterokoków, Pseudomonas aeruginosa i Legionella pneumophila.

Więcej informacji o EasyDisc podano na stronie https://www.idexx.co.uk/en-gb/water-water-products-services/easydisc-water-microbiology-tests/

 

Literatura
1. Światowa Organizacja Zdrowia. Zrównoważony rozwój i zdrowe środowisko. https://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/WSH02.10.pdf

2. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. ISO 6222:1999. Jakość wody – Oznaczanie żywych mikroorganizmów – Określanie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu powierzchniowego lub wgłębnego. Genewa: Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. 1999.

3. Rozdział 9215 – Oznaczanie bakterii heterotroficznych HPC. W: Baird RB, Eaton AD, Rice EW. (red.). Standardowe metody badania wody i ścieków (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater). Wyd. 23. Washington, DC: Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego (American Public Health Association), Amerykańskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Wodnych (American Water Works Association), Federacja Środowiska Wodnego (Water Environment Federation). 2017.

 

EasyDisc jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym IDEXX Laboratories, Inc. lub jej oddziałów w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Z polityką prywatności firmy IDEXX można zapoznać się na stronie www.idexx.com

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ