Partner serwisu
02 sierpnia 2022

NFOŚiGW przekaże ponad 15 mln zł na nowoczesne rozwiązania kogeneracyjne w instalacjach Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. w Bądkach oraz Kwidzyniu (woj. pomorskie)

Kategoria: Aktualności

NFOŚiGW dofinansował dwiema niskooprocentowanymi pożyczkami projekty Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o. o. pn. „Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,499 MW wraz z układem wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej” oraz „Budowa układu trigeneracyjnego z amoniakalnym chillerem absorpcyjnym o mocy 0,999 MW”.

NFOŚiGW przekaże ponad 15 mln zł na nowoczesne rozwiązania kogeneracyjne w instalacjach Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Sp. z o.o. w Bądkach oraz Kwidzyniu (woj. pomorskie)

 

Obie umowy, regulujące przekazanie przez NFOŚiGW pożyczek na warunkach preferencyjnych z programu „Energia Plus”, podpisano w czerwcu br. Pierwsza z ww. inwestycji została wsparta kwotą w wysokości 9 mln zł, druga natomiast 6,6 mln zł. W całości oba przedsięwzięcia będą kosztowały ok. 18,8 mln zł. Zostaną zrealizowane do września 2024 r. i pozwolą uzyskać istotne efekty ekologiczne, tj. zmniejszenie zużycia energii pierwotnej (o 29 535,21 GJ/rok) oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery (o 15 642,17 ton/rok).

Dzięki wykorzystaniu biogazu oraz gazu ziemnego nowe instalacje wniosą potencjał wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji. Zakład w Kwidzyniu będzie produkował w ten sposób także chłód. Wykorzystywane po części paliwo biogazowe w zakładzie w Bądkach uzyskiwane będzie z odpadów zielonych m.in. rdzeni i kolb kukurydzianych oraz pozostałości warzyw.

Budowa biogazowni rolniczej wraz z agregatem kogeneracyjnym w układzie kontenerowym (o mocy elektrycznej 0,499 MWe i mocy cieplnej 0,530 MWt) zasilanej biogazem, poprawi gospodarkę energetyczną przedsiębiorstwa - umożliwi wykorzystanie bioodpadów oraz wody recyrkulacyjnej, pochodzących z zakładu  i wykorzystanie ich do produkcji ekologicznego biopaliwa (w całości na potrzeby własne zakładu). Biogaz zostanie skierowany do układu kogeneracji, gdzie zostanie wytworzona energia elektryczna oraz energia cieplna. Inwestycja, która będzie kosztować ok. 11 mln zł, zostanie zrealizowana w miejscowości Bądki, w woj. pomorskim.

Planowana produkcja biogazu ma przynosić rocznie ok. 1 773 tys. m3 tego paliwa. Wytworzona w biogazowni energia elektryczna (sprzedawana w reżimach dopłat gwarantowanych) będzie zasilać sieć średniego napięcia operatora sieci dystrybucyjnej ENERGA. Z kolei wytworzone w biogazowni ciepło wykorzystane zostanie na potrzeby własne zakładu - przewiduje się, że jego 30% zostanie zużyte do wytwarzania biogazu (utrzymanie stałej temperatury procesu technologicznego fermentacji), a pozostałe 70% na potrzeby suszenia warzyw lub owoców na  taśmowej  suszarni.

Druga z inwestycji dotyczy budowy układu trigeneracyjnego, składającego się z modułu kogeneracyjnego oraz absorpcyjnego agregatu wody lodowej, określanego jako chiller absorpcyjny  (o mocy elektrycznej ok. 0,999 MWe, mocy cieplnej 1,05 MWt i mocy chłodniczej 0,635 MW), zasilanego gazem ziemnym, a służącego do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej i chłodu na potrzeby zakładu. Da ona możliwość zastąpienia niskosprawnych, wysokoemisyjnych kotłów węglowych (obecnie wykorzystywanych do produkcji energii cieplnej). Dzięki inwestycji ilość wytwarzanej energii elektrycznej w skojarzeniu (wysokosprawna kogeneracja) wyniesie - 8 192 MWh/rok, a cieplnej - 30 996 GJ/rok. Ilość wytwarzanego chłodu ze źródeł nieodnawialnych sięgnie 18 598 GJ/rok.

 Inwestycja kosztująca w całości 7,8 mln zł będzie realizowana na terenie Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o., w miejscowości Kwidzyń. Wytworzona w trigeneracji energia elektryczna będzie wykorzystana na potrzeby własne, a ewentualna nadwyżka zostanie sprzedana do sieci dystrybucyjnej operatora ENERGA. Wytworzona energia cieplna oraz chłód będą w całości wykorzystane na potrzeby własne zakładu.

Realizacja pierwszego z projektów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego przedsiębiorstwa oraz do zmniejszenia przez nie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez częściowe zastąpienie wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych (obecnie wykorzystywanych do produkcji energii) wysokosprawną technologią zasilaną biogazem. Drugie z przedsięwzięć wniesie podobne rezultaty - poprzez zamianę wysokoemisyjnych jednostek wytwórczych (aktualnie produkujących energię cieplną) na wysokosprawną technologię zasilaną paliwem niskoemisyjnym. Sprzyjać będzie również minimalizacji strat na przesyle energii elektrycznej.

 

źródło: NFOŚiGW
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ