Partner serwisu
22 lipca 2021

Lepsza Przyszłość 2030. Kompania Piwowarska opublikowała raport zrównoważonego rozwoju za 2020 rok

Kategoria: Aktualności

Pomimo pandemii Kompania Piwowarska konsekwentnie realizowała zaplanowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2020 r., jednocześnie udzielając wsparcia służbie zdrowia, branży gastronomicznej i lokalnym społecznościom reagując na ich potrzeby wynikające z pojawienia się Covid-19.

Lepsza Przyszłość 2030. Kompania Piwowarska opublikowała raport zrównoważonego rozwoju  za 2020 rok

Od 2020 r. Kompania Piwowarska realizuje założenia nowej strategii – Lepsza Przyszłość 2030, w której po raz pierwszy strategie: biznesową i zrównoważonego rozwoju, połączono w integralną całość, a cele ekologiczne i społeczne są równorzędne z biznesowymi. Na Lepszą Przyszłość 2030 składają się 4 filary: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit. Działania w ramach dwóch pierwszych filarów strategii odnoszą się wprost do zrównoważonego rozwoju i stanowią kontrybucję firmy do celów Agendy 2030 ONZ. Na miarę czasów, Raport Kompanii Piwowarskiej koncentruje się przede wszystkim na działaniach na rzecz środowiska naturalnego i społeczności.


Wsparcie dla szpitali i partnerów biznesowych
Kiedy szpitale stanęły na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem Kompania Piwowarska i jej pracownicy przekazali podmiotom sektora zdrowotnego w Białymstoku, Poznaniu i Tychach pomoc o łącznej wartości 1 mln 312 tys. zł.
Wkrótce potem firma zorganizowała pomoc dla branży gastronomicznej, która z dnia na dzień znalazła się w trudnej sytuacji. Wsparła partnerów biznesowych opracowując dla nich przewodnik po Tarczy Antykryzysowej, który w prosty sposób tłumaczył nowe regulacje oraz warunki uzyskania wsparcia z tarczy. Z 9 tys. lokali gastronomicznych Kompania Piwowarska odebrała na swój koszt piwo niesprzedane przed zamknięciem lokali, przedłużyła partnerom biznesowym terminy płatności i nieprzerwanie prowadziła bezpłatny serwis instalacji do piwa beczkowego. Te działania zmniejszyły obciążenia gastronomów o blisko 5 mln 600 tys. zł.
Wybuch pandemii Covid-19 był dla biznesu testem odpowiedzialności społecznej i zwinności biznesowej. Kompania Piwowarska błyskawicznie podjęła działania dostosowujące działalność firmy do warunków kryzysu tak, aby zachować ciągłość produkcji, jednocześnie zapewniając pracownikom maksymalne bezpieczeństwo. Pomimo nowych, niespodziewanych wyzwań, w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju zanotowaliśmy postępy w każdym strategicznym obszarze, koncentrując się zwłaszcza na tych, w których możemy wywrzeć znaczący wpływ wykorzystując naszą skalę, łańcuchy dostaw i partnerstwa – komentuje Iwona Jacaszek-Pruś, dyrektorka ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej.

Neutralność węglowa w browarach do 2030
W raporcie lider rynku piwowarskiego w Polsce informuje o planie osiągnięcia neutralności węglowej w swoich trzech browarach do końca bieżącej dekady poprzez zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację jej zużycia. W 2020 r. prawie 43% energii elektrycznej wykorzystywanej w browarach pochodziło z odnawialnych źródeł energii.


Każda kropla się liczy
Kolejną ambicją środowiskową Kompanii Piwowarskiej jest jeszcze większa oszczędność w zużyciu wody. W 2020 było to 2,78 l wody na 1 litr piwa, co jest jednym z najlepszych wyników w Europie. Firma planuje zmniejszenie zużycia do 2 l wody na 1 l piwa i maksymalne wykorzystywanie wody z procesów produkcyjnych do celów technicznych: mycia urządzeń, czyszczenia pomieszczeń i chłodzenia maszyn. Liczba punktów ponownego wykorzystania wody wzrasta w Kompanii Piwowarskiej każdego roku.


Zamykanie obiegu
W odniesieniu do zadania 12.5. Agendy 2030 ONZ, tj. „istotnego obniżenia do 2030 r. poziomu wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie”, Kompania Piwowarska prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 99,81% odpadów i produktów ubocznych powstających w procesie produkcji jest poddawanych odzyskowi, 46% produktów jest sprzedawanych w opakowaniach wielokrotnego użytku, a puszki na piwo w blisko 50% pochodzą z aluminium z recyklingu. Firma na ogromną skalę wykorzystuje szklane opakowania wielokrotnego użytku. Sama utworzyła i finansuje system zbiórki z rynku opakowań wielokrotnego użytku i może się pochwalić jego 90% efektywnością, co oznacza, że tak wysoki odsetek butelek, które rocznie wprowadza na rynek wraca do jej browarów do ponownego napełnienia. Stosowanie butelek zwrotnych do piwa oznacza kilkukrotnie mniejszą emisję CO₂ w porównaniu do butelek jednorazowych, a jedna butelka zwrotna może zastąpić 20 bezzwrotnych.


Integracja i zdrowie
W czasie pandemii koronawirusa Kompania Piwowarska zorganizowała dla pracowników kompleksowy program pomocy, obejmujący zdrowie fizyczne i psychiczne w kontekście radzenia sobie w nowej sytuacji społecznej. Wdrożono narzędzia nastawione na zapewnienie maksymalnego komfortu psychicznego pracowników, m.in. infolinię psychologiczną oraz warsztaty z udziałem ekspertów na temat radzenia sobie ze stresem, zarządzania emocjami i budowania odporności psychicznej.


Podstawą filaru Ludzie w strategii Kompanii Piwowarskiej jest równość i różnorodność oraz tworzenie kultury organizacyjnej opartej na otwartości, integracji i akceptacji. Firma prowadzi ciągłą akcję edukacyjną i stosowne praktyki rekrutacyjne by przeciwdziałać krzywdzącym stereotypom związanym np. z płcią czy wiekiem. Kontrybuuje do zadań 5.1 i 5.5. piątego celu Agendy 2030 ONZ związanego z równością płci deklarując w raporcie równą liczbę kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych do 2030 r., a za 2020 prezentuje kluczowe wskaźniki efektywności: 25,5% kobiet wśród zatrudnionych, 33% kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz różnice płac pomiędzy kobietami i mężczyznami oscylujące w przedziale od +1% do -4%.


W 2020 roku stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom. Możemy śmiało powiedzieć, że temu wyzwaniu sprostaliśmy. Ten ciężki czas był również katalizatorem działań w zakresie budowania kultury zróżnicowanej i włączającej. Zależy nam również, żeby naszym pracownikom żyło się dobrze w pracy i poza nią. Dlatego w 2020 roku rozwijaliśmy ofertę aktywności nastawionych na wzmacnianie dobrego zdrowia i samopoczucia w wymiarze fizycznym i psychicznym – uzupełnia Wojciech Moliński, wiceprezes ds. personalnych Kompanii Piwowarskiej.


W pierwszym roku pandemii, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności, Kompania Piwowarska zrealizowała działania wspierające realizację celu 11 Agendy 2030 ONZ Zrównoważone miasta i społeczności, m.in. poprzez działania wolontariatu pracowniczego Kompania Wolontariuszy, który skupia ponad 60% pracowników. W ubiegłym roku w filantropijną pomoc zaangażowało się w firmie 1570 ochotników zorganizowanych w 54 zespoły, które dla Fundacji Szlachetna Paczka przygotowały 953 paczki o łącznej wartości 225 tys. zł. W kluczowych wskaźnikach efektywności Kompania Piwowarska podsumowuje: 61,5% pracowników przepracowało społecznie 2 tys. 910 godzin.


W ramach celu Agendy ONZ Dobre zdrowie i jakość życia, Kompania Piwowarska propaguje odpowiedzialną konsumpcję alkoholu i odpowiedzialne zachowania. Nie tylko spełnia obowiązki producenta alkoholu wynikające z przepisów prawa, ale podejmuje znacznie szersze działania, kładąc szczególny nacisk na prewencję spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie, kobiety w ciąży i kierujących pojazdami. W 2020 roku kontynuowała kampanię społeczną #FASOFF nt. nieodwracalnych skutków spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży. Komunikaty kampanii dotarły do ponad 9 mln Polaków. Na potrzeby kampanii promującej bezpieczeństwo na drodze firma opracowała bezpłatną aplikację Sprawdź promile, która pozwala oszacować poziom alkoholu we krwi. W 2020 roku aplikację pobrało ponad 200 tys. osób.


Firma rozwija też swoją ofertę piw bezalkoholowych jako odpowiedzialną alternatywę, stosuje samoregulację w komunikacji marketingowej, a konsumentom dostarcza rzetelne informacje nt. alkoholu i jego wpływu na zdrowie i sytuacje społeczne. W 2020 Kompania Piwowarska zwiększyła sprzedaż piw bezalkoholowych o 37% względem roku poprzedniego.
Ideą strategii Lepsza Przyszłość 2030 Kompanii Piwowarskiej jest prowadzenie biznesu w etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego i jego zasobów, dla lepszej przyszłości obecnych i następnych pokoleń.

 

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ