Partner serwisu
19 listopada 2020

Kontrola bezpieczeństwa w żywności

Kategoria: VII Konferencja Bezpieczny Produkt Spożywczy, 19-20 listopada br., ONLINE

Tematem przewodnim pierwszego panelu konferencji Bezpieczny Produkt Spożywczy były aktualne wyzwania w zakresie kontroli bezpieczeństwa produkcji.

Kontrola bezpieczeństwa w żywności

Otwierająca panel prezentacja dotyczyła deklaracji pochodzenia w kontekście zafałszowania żywności. Izabela Tańska przedstawiła prawne i praktyczne aspekty tego tematu.


– Artykuł rolno-spożywczy, który jest zafałszowany, to produkt, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produkt, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym te dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych – mówiła Izabela Tańska, Doradca ds. Prawa Żywnościowego, IGI Food Consulting.

– Podmiot odpowiedzialny za informację na temat żywności to podmiot branży spożywczej, który decyduje, jakie informacje na temat żywności są udostępniane konsumentom. W przypadku wprowadzania do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego zastosowanie ma kara pieniężna w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł – wyjaśniła Izabela Tańska.

Kolejne wystąpienie dotyczyło wzrostu kosztów wynikających z Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Julia Pokrywka przedstawiła najważniejsze aspekty.


– Państwa członkowskie UE podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by wysokość wkładów finansowych płaconych przez producenta produktu w celu wypełnienia jego obowiązków, wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta – powiedziała Dyrektor Generalna KIG PSiO.

– Od stycznia 2021 r. przedsiębiorcy wykorzystujący opakowania z tworzyw sztucznych, które nie zostaną poddane recyklingowi, będą musieli ponieść dodatkowe koszty. W związku z tym, że wciąż zbyt mało odpadów z tworzyw sztucznych poddaje się recyklingowi, a niestety głównie trafiają do spalarni lub na składowisko, Rada Europy uchwaliła wprowadzenie tzw. podatku od plastiku. Większość krajów, w tym Polska, była za przyjęciem tego podatku w wysokości do 0,80 euro za każdy nieprzetworzony kilogram plastiku. Propozycja z września br. to wysokość do 2 euro za kilogram plastiku niepoddanego recyklingowi – informowała prelegentka.


“Bezpieczeństwo żywności w kontekście jakości handlowej dotyczącej znakowania” – taki tytuł miała prezentacja Sylwii Ciągło-Androsiuk z WIJHARS w Olsztynie.


– Prawo żywnościowe ma na celu ochronę interesów konsumentów i powinno stanowić podstawę dokonywania przez nich świadomego wyboru związanego ze spożywaną żywnością – mówiła Sylwia Ciągło-Androsiuk.
Podkreślała, że prawo  żywnościowe ma na celu zapobieganie oszukańczym lub podstępnym praktykom, fałszowaniu żywności oraz wszelkim innym  mogącym wprowadzać konsumenta w błąd.

 

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczny Produkt Spożywczy odbywa się w dniach 19-20 listopada w formule online. Organizatorem wydarzenia jest firma BMP Sp. z o.o. – wydawca magazynu Kierunek Spożywczy oraz portalu kierunekspozywczy.pl.

Honorowym Gospodarzem konferencji jest SM Mlekpol, patronat honorowy sprawuje Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie.

 

fot. 123rf
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ